24/12-5 S

13.12.2007 Pressemelding 47/2007:NOIL Energy ASA, datterselskap av Det norske oljeselskap ASA og operatør av utvinningstillatelse 341, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 24/12-5 S på 24/12-3 S-funnet i midtre Nordsjøen.

Brønn 24/12-3 S påviste allerede i 1996 olje i Heimdalformasjonen i paleocene bergarter ca 20km nord for funnet 15/3-1 S Gudrun og om lag 20km vest for Balderfeltet. 

Letemålet for brønn 24/12-5 S var å avgrense 24/12-3 S-funnet. Brønnen er tørr etter å ha påtruffet reservoarsandstein av god kvalitet.

Brønnen blir nå plugget og forlatt. Dette er den første brønnen i denne utvinningstillatelsen. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder i 2004 (TFO 2004).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2214 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocene bergarter. Havdypet var 116 meter.

Brønn 24/12-5 S ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 31/1-1 i utvinningstillatelse 311 der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 341 er:

NOIL Energy ASA
(datterselskap av Det norske oljeselskap ASA) (operatør):

30 prosent
Revus Energy ASA: 30 prosent
Talisman Energy Norge AS: 30 prosent
PA Resources Norge AS: 10 prosent

 

kart

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009