24/12-5 S

13.12.2007 Pressemelding 47/2007:NOIL Energy ASA, datterselskap av Det norske oljeselskap ASA og operatør av utvinningstillatelse 341, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 24/12-5 S på 24/12-3 S-funnet i midtre Nordsjøen.

Brønn 24/12-3 S påviste allerede i 1996 olje i Heimdalformasjonen i paleocene bergarter ca 20km nord for funnet 15/3-1 S Gudrun og om lag 20km vest for Balderfeltet. 

Letemålet for brønn 24/12-5 S var å avgrense 24/12-3 S-funnet. Brønnen er tørr etter å ha påtruffet reservoarsandstein av god kvalitet.

Brønnen blir nå plugget og forlatt. Dette er den første brønnen i denne utvinningstillatelsen. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder i 2004 (TFO 2004).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2214 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocene bergarter. Havdypet var 116 meter.

Brønn 24/12-5 S ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 31/1-1 i utvinningstillatelse 311 der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 341 er:

NOIL Energy ASA
(datterselskap av Det norske oljeselskap ASA) (operatør):

30 prosent
Revus Energy ASA: 30 prosent
Talisman Energy Norge AS: 30 prosent
PA Resources Norge AS: 10 prosent

 

kart

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.