24/12-5 S

13.12.2007 Pressemelding 47/2007:NOIL Energy ASA, datterselskap av Det norske oljeselskap ASA og operatør av utvinningstillatelse 341, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 24/12-5 S på 24/12-3 S-funnet i midtre Nordsjøen.

Brønn 24/12-3 S påviste allerede i 1996 olje i Heimdalformasjonen i paleocene bergarter ca 20km nord for funnet 15/3-1 S Gudrun og om lag 20km vest for Balderfeltet. 

Letemålet for brønn 24/12-5 S var å avgrense 24/12-3 S-funnet. Brønnen er tørr etter å ha påtruffet reservoarsandstein av god kvalitet.

Brønnen blir nå plugget og forlatt. Dette er den første brønnen i denne utvinningstillatelsen. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder i 2004 (TFO 2004).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2214 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocene bergarter. Havdypet var 116 meter.

Brønn 24/12-5 S ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 31/1-1 i utvinningstillatelse 311 der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 341 er:

NOIL Energy ASA
(datterselskap av Det norske oljeselskap ASA) (operatør):

30 prosent
Revus Energy ASA: 30 prosent
Talisman Energy Norge AS: 30 prosent
PA Resources Norge AS: 10 prosent

 

kart

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.