7120/8-4

10.12.2007 Pressemelding 45/2007:StatoilHydro ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7120/8-4.

Brønnen ble boret på Askeladd Beta-prospektet i blokk 7120/8 om lag 6 kilometer sørvest for Snøhvitfeltet og 150 kilometer nordvest for Hammerfest. Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner av jura alder som tilleggsressurser for en eventuell utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya.

Brønnen var tørr, og det ble kun påvist spor av hydrokarboner.

Brønn 7120/8-4 ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2674 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter fra sentrias. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt

Brønn 7120/8-4 ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 275 meters vanndyp.


Rettighetshaverne i Snøhvit Unit er:

StatoilHydro ASA (operatør) 33,53 %
Petoro AS 30,00 %
Total E&P Norge AS 18,40 %
Gaz De France Norge AS 12,00 %
Hess Norge AS 3,26 %
RWE Dea Norge AS 2,81 %

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.