7120/8-4

10.12.2007 Pressemelding 45/2007:StatoilHydro ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7120/8-4.

Brønnen ble boret på Askeladd Beta-prospektet i blokk 7120/8 om lag 6 kilometer sørvest for Snøhvitfeltet og 150 kilometer nordvest for Hammerfest. Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner av jura alder som tilleggsressurser for en eventuell utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya.

Brønnen var tørr, og det ble kun påvist spor av hydrokarboner.

Brønn 7120/8-4 ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2674 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter fra sentrias. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt

Brønn 7120/8-4 ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 275 meters vanndyp.


Rettighetshaverne i Snøhvit Unit er:

StatoilHydro ASA (operatør) 33,53 %
Petoro AS 30,00 %
Total E&P Norge AS 18,40 %
Gaz De France Norge AS 12,00 %
Hess Norge AS 3,26 %
RWE Dea Norge AS 2,81 %

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 

Oppdatert: 04.09.2009