7120/8-4

10.12.2007 Pressemelding 45/2007:StatoilHydro ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7120/8-4.

Brønnen ble boret på Askeladd Beta-prospektet i blokk 7120/8 om lag 6 kilometer sørvest for Snøhvitfeltet og 150 kilometer nordvest for Hammerfest. Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner av jura alder som tilleggsressurser for en eventuell utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya.

Brønnen var tørr, og det ble kun påvist spor av hydrokarboner.

Brønn 7120/8-4 ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2674 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter fra sentrias. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt

Brønn 7120/8-4 ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 275 meters vanndyp.


Rettighetshaverne i Snøhvit Unit er:

StatoilHydro ASA (operatør) 33,53 %
Petoro AS 30,00 %
Total E&P Norge AS 18,40 %
Gaz De France Norge AS 12,00 %
Hess Norge AS 3,26 %
RWE Dea Norge AS 2,81 %

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Veileder for tolkede data
25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.