11/5-1

04.09.2007 Pressemelding 32/2007:Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 317, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 11/5-1. Brønnen er lokalisert i Farsundbassenget sør i Nordsjøen, ca 50 km sør for Farsund.

Primært mål for brønnen var å påvise petroleum i jura reservoarbergart, i et prospekt kalt Loshavn. Sekundært mål var å undersøke reservoarbergarter i perm.

Brønnen var tørr. Det ble påtruffet reservoarbergarter i jura. Brønnen har gitt viktig informasjon om dette området sørøst i Nordsjøen, og det er gjennomført omfattende datainnsamling.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 317. Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1929 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av nedre perm/karbon.

Havdypet var 176 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 11/5-1 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 317 er:

Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) 60 %
Statoil ASA 40 %kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009