24/9-8

28.08.2007 Pressemelding 30/2007:Det Norske Oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 305, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 24/9-8. Brønnen er lokalisert om lag 20 km sør for Alvheimfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre paleogene reservoarbergarter i et prospekt kalt Lie.

Brønnen var tørr. Det ble påtruffet Heimdal reservoarsand med god kvalitet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 305. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2003. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2165 m under havflaten, og ble avsluttet i Listaformasjonen i nedre paleogene.

Havdypet var 123 m. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 24/9-8 ble boret med boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn i Nordsjøen i utvinningstillatelse 338, der Lundin Norway AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 305:

Det Norske Oljeselskap ASA (operatør): 30%
Revus Energy ASA: 30%
Talisman Energy Norge: 30%
PA Resources Norway AS: 10%


 

kart


Kontaktperson i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009