24/9-8

28.08.2007 Pressemelding 30/2007:Det Norske Oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 305, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 24/9-8. Brønnen er lokalisert om lag 20 km sør for Alvheimfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre paleogene reservoarbergarter i et prospekt kalt Lie.

Brønnen var tørr. Det ble påtruffet Heimdal reservoarsand med god kvalitet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 305. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2003. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2165 m under havflaten, og ble avsluttet i Listaformasjonen i nedre paleogene.

Havdypet var 123 m. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 24/9-8 ble boret med boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn i Nordsjøen i utvinningstillatelse 338, der Lundin Norway AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 305:

Det Norske Oljeselskap ASA (operatør): 30%
Revus Energy ASA: 30%
Talisman Energy Norge: 30%
PA Resources Norway AS: 10%


 

kart


Kontaktperson i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.