6504/5-1S

23.06.2007 Pressemelding 22/2007: ENI Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 324, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6504/5-1S.

Brønnen ligger i Vøringbassenget om lag 160 kilometer nordvest for Åsgardfeltet i nordlige del av Norskehavet. Målet for brønnen var å undersøke potensialet for olje og gass i øvre kritt (Nise- og Lysingformasjonen).

Brønnen er tørr, og det ble kun påtruffet tynne lag med sementerte sandsteiner i de potensielle reservoarsonene. Dette er den første brønnen i utvinningstillatelse 324. Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004. Brønnen ble boret til en total dybde på 4170 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter i øvre kritt. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Leader på 1190 meters vanndyp. Transocean Leader skal nå videre til utvinningstillatelse 281 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6405/10-1 som er operert av Statoil.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 324 er:

ENI Norge AS (operatør) 40 %
BG Norge AS 30 %
Chevron Norge AS 30 %

 
 
Kart

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00. 

Oppdatert: 22.01.2013