6609/6-1

05.11.2007 Pressemelding 40/2007:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 286, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6609/6-1.

Brønnen ble boret på  "Snøhetta "-prospektet i blokk 6609 på Nordlandsryggen om lag 100 km nordvest av Nornefeltet.
Formålet med brønnen var primært å påvise hydrokarboner i sandsteiner av kritt alder, mens sekundært mål var en prospektmulighet i eocen.
 
Brønnen er tørr. Det ble kun påtruffet tynne lag med sandsteiner i de potensielle reservoarsonene. 

Dette var første brønn i utvinningstillatelse 286 som ble tildelt i 17. konsesjonsrunde i 2002.  Brønnen ble boret til et totaldyp på 2710 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6609/6-1 ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 330 m vanndyp. Polar Pioneer skal nå til Snøhvit Unit for å bore brønn 7120/8-4.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 286 er:

StatoilHydro ASA (Operatør) 60%
Eni Norge AS 20%
Wintershall Norge AS 20%kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009