6609/6-1

05.11.2007 Pressemelding 40/2007:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 286, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6609/6-1.

Brønnen ble boret på  "Snøhetta "-prospektet i blokk 6609 på Nordlandsryggen om lag 100 km nordvest av Nornefeltet.
Formålet med brønnen var primært å påvise hydrokarboner i sandsteiner av kritt alder, mens sekundært mål var en prospektmulighet i eocen.
 
Brønnen er tørr. Det ble kun påtruffet tynne lag med sandsteiner i de potensielle reservoarsonene. 

Dette var første brønn i utvinningstillatelse 286 som ble tildelt i 17. konsesjonsrunde i 2002.  Brønnen ble boret til et totaldyp på 2710 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6609/6-1 ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 330 m vanndyp. Polar Pioneer skal nå til Snøhvit Unit for å bore brønn 7120/8-4.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 286 er:

StatoilHydro ASA (Operatør) 60%
Eni Norge AS 20%
Wintershall Norge AS 20%kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.