6608/8-2

15.11.2007 Pressemelding 42/2007: StatoilHydro ASA har, som operatør for utvinningstillatelse 352, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/8-2.

Brønnen ble boret på et prospekt kalt Bjørk i blokk 6608/8 om lag 33 km nord for Nornefeltet. Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner av kritt alder.

Brønnen var tørr. Det ble påvist flere mektige reservoarsoner i bergarter av kritt alder.

Dette var den første letebrønnen i utvinningstillatelse 352. Utvinningstillatelsen ble tildelt i TFO 2004 (Tildeling i forhåndsdefinerte området)

Brønn 6608/8-2 ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2809 m under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter fra sen-trias. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/8-2 ble gjennomført med boreinnretningen Ocean Vanguard på 337 meters vanndyp. Ocean Vanguard skal nå til verft for klassing.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 352 er:

StatoilHydro ASA (operatør) 70 %
Dong E&P Norge AS 30 %


kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009