6608/8-2

15.11.2007 Pressemelding 42/2007: StatoilHydro ASA har, som operatør for utvinningstillatelse 352, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/8-2.

Brønnen ble boret på et prospekt kalt Bjørk i blokk 6608/8 om lag 33 km nord for Nornefeltet. Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner av kritt alder.

Brønnen var tørr. Det ble påvist flere mektige reservoarsoner i bergarter av kritt alder.

Dette var den første letebrønnen i utvinningstillatelse 352. Utvinningstillatelsen ble tildelt i TFO 2004 (Tildeling i forhåndsdefinerte området)

Brønn 6608/8-2 ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2809 m under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter fra sen-trias. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/8-2 ble gjennomført med boreinnretningen Ocean Vanguard på 337 meters vanndyp. Ocean Vanguard skal nå til verft for klassing.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 352 er:

StatoilHydro ASA (operatør) 70 %
Dong E&P Norge AS 30 %


kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.