1/3-10

04.01.2008 Pressemelding 1/2008: DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har gjennomført boring av avgrensningsbrønn 1/3-10 på funnet 1/3-6 (kalt ”Oselvar”) i den sørlige delen av Nordsjøen. Brønnen påviste olje/kondensat med assosiert gass.

Brønnen ble testet. Boringen ble utført med boreinnretningen Mærsk Guardian på 72 meters vanndyp. Formålet med brønnen var å samle inn data om reservoarets leverings- og gjennomstrømningsevne samt å ta væskeprøver av oljen. Brønnen ble boret til 3288 meter og avsluttet i bergarter av tidlig paleocen alder. Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Tykkelsen og kvaliteten på reservoaret var slik prognosen tilsa. En rekke småskala formasjonstester ble utført for kvantifisering av strømningsegenskaper. I tillegg ble brønnen testet. Testen ga en produksjonsrate på 530 standard kubikkmeter (Sm3) olje per dag med gass-olje-forhold på 476 Sm3/Sm3 uten vann.  

En avgrensningsbrønn 1/3-10 A skal nå bores dypere på strukturen for å måle trykk og ta vannprøver i vannsonen. Brønnen vil deretter bli permanent plugget og forlatt. Boreinnretningen Mærsk Guardian skal deretter overtas av BG Norge AS. DONG E&P Norge vil så igjen overta Mærsk Guardian for å bore ytterligere en letebrønn på et prospekt kalt Ipswich i nærheten av funn 1/3-6 i utvinningstillatelse 274.

Funnet 1/3-6 (”Oselvar”) ble gjort av Elf Petroleum Norge i 1991. Utvinningstillatelse 274 ble tildelt DONG i 2002. Funnet ligger 20 kilometer vest for Gydafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.1/3-10 er den tredje brønnen som er boret på funnet 1/3-6.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 274: 

DONG E&P Norge AS (operatør): 40 prosent
PA Resources AS: 30 prosent
NORECO: 15 prosent
Revus Energy ASA: 15 prosent


kart


Kontakt i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.