1/3-10

04.01.2008 Pressemelding 1/2008: DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har gjennomført boring av avgrensningsbrønn 1/3-10 på funnet 1/3-6 (kalt ”Oselvar”) i den sørlige delen av Nordsjøen. Brønnen påviste olje/kondensat med assosiert gass.

Brønnen ble testet. Boringen ble utført med boreinnretningen Mærsk Guardian på 72 meters vanndyp. Formålet med brønnen var å samle inn data om reservoarets leverings- og gjennomstrømningsevne samt å ta væskeprøver av oljen. Brønnen ble boret til 3288 meter og avsluttet i bergarter av tidlig paleocen alder. Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Tykkelsen og kvaliteten på reservoaret var slik prognosen tilsa. En rekke småskala formasjonstester ble utført for kvantifisering av strømningsegenskaper. I tillegg ble brønnen testet. Testen ga en produksjonsrate på 530 standard kubikkmeter (Sm3) olje per dag med gass-olje-forhold på 476 Sm3/Sm3 uten vann.  

En avgrensningsbrønn 1/3-10 A skal nå bores dypere på strukturen for å måle trykk og ta vannprøver i vannsonen. Brønnen vil deretter bli permanent plugget og forlatt. Boreinnretningen Mærsk Guardian skal deretter overtas av BG Norge AS. DONG E&P Norge vil så igjen overta Mærsk Guardian for å bore ytterligere en letebrønn på et prospekt kalt Ipswich i nærheten av funn 1/3-6 i utvinningstillatelse 274.

Funnet 1/3-6 (”Oselvar”) ble gjort av Elf Petroleum Norge i 1991. Utvinningstillatelse 274 ble tildelt DONG i 2002. Funnet ligger 20 kilometer vest for Gydafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.1/3-10 er den tredje brønnen som er boret på funnet 1/3-6.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 274: 

DONG E&P Norge AS (operatør): 40 prosent
PA Resources AS: 30 prosent
NORECO: 15 prosent
Revus Energy ASA: 15 prosent


kart


Kontakt i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 14.09.2009