1/3-10

04.01.2008 Pressemelding 1/2008: DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har gjennomført boring av avgrensningsbrønn 1/3-10 på funnet 1/3-6 (kalt ”Oselvar”) i den sørlige delen av Nordsjøen. Brønnen påviste olje/kondensat med assosiert gass.

Brønnen ble testet. Boringen ble utført med boreinnretningen Mærsk Guardian på 72 meters vanndyp. Formålet med brønnen var å samle inn data om reservoarets leverings- og gjennomstrømningsevne samt å ta væskeprøver av oljen. Brønnen ble boret til 3288 meter og avsluttet i bergarter av tidlig paleocen alder. Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Tykkelsen og kvaliteten på reservoaret var slik prognosen tilsa. En rekke småskala formasjonstester ble utført for kvantifisering av strømningsegenskaper. I tillegg ble brønnen testet. Testen ga en produksjonsrate på 530 standard kubikkmeter (Sm3) olje per dag med gass-olje-forhold på 476 Sm3/Sm3 uten vann.  

En avgrensningsbrønn 1/3-10 A skal nå bores dypere på strukturen for å måle trykk og ta vannprøver i vannsonen. Brønnen vil deretter bli permanent plugget og forlatt. Boreinnretningen Mærsk Guardian skal deretter overtas av BG Norge AS. DONG E&P Norge vil så igjen overta Mærsk Guardian for å bore ytterligere en letebrønn på et prospekt kalt Ipswich i nærheten av funn 1/3-6 i utvinningstillatelse 274.

Funnet 1/3-6 (”Oselvar”) ble gjort av Elf Petroleum Norge i 1991. Utvinningstillatelse 274 ble tildelt DONG i 2002. Funnet ligger 20 kilometer vest for Gydafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.1/3-10 er den tredje brønnen som er boret på funnet 1/3-6.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 274: 

DONG E&P Norge AS (operatør): 40 prosent
PA Resources AS: 30 prosent
NORECO: 15 prosent
Revus Energy ASA: 15 prosent


kart


Kontakt i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.