1/3-11 og 1/3-11 T2

20.08.2008 Pressemelding 43/2008: DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 1/3-11 og sidesteg 1/3-11 T2. Brønnene er lokalisert 10 km sør for funnet 1/3-6 (”Oselvar”) i sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i et prospekt kalt ”Ipswich” i reservoarbergarter av paleocene alder. Brønnen påviste minst 60 meter oljekolonne med reservoaregenskaper som ligner reservoarbergartene i ”Oselvar”-funnet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men funnet i hovedbrønnen ble videre undersøkt med en sidestegsboring hvor kjernetagning og innsamling av væske og trykkprøver ble foretatt. Det er nødvendig med videre vurderinger/undersøkelser for å fastslå om funnet er drivverdig.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 274. Tillatelsen ble tildelt 15.3.2002 (NST2001). Hovedbrønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3232 meter og sidesteget til 3465 m under havflaten og begge ble avsluttet i bergarter av tidlig paleocene alder.

Havdypet var 72 meter. Brønnene vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene 1/3-11 og 1/3-11 T2 ble boret av boreinnretningen Mærsk Guardian som nå skal til utvinningstillatelse 289 helt sør i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 3/7-7 for DONG E&P Norge AS.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 274. (se OD's faktasider)

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).