1/3-11 og 1/3-11 T2

20.08.2008 Pressemelding 43/2008: DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 1/3-11 og sidesteg 1/3-11 T2. Brønnene er lokalisert 10 km sør for funnet 1/3-6 (”Oselvar”) i sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i et prospekt kalt ”Ipswich” i reservoarbergarter av paleocene alder. Brønnen påviste minst 60 meter oljekolonne med reservoaregenskaper som ligner reservoarbergartene i ”Oselvar”-funnet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men funnet i hovedbrønnen ble videre undersøkt med en sidestegsboring hvor kjernetagning og innsamling av væske og trykkprøver ble foretatt. Det er nødvendig med videre vurderinger/undersøkelser for å fastslå om funnet er drivverdig.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 274. Tillatelsen ble tildelt 15.3.2002 (NST2001). Hovedbrønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3232 meter og sidesteget til 3465 m under havflaten og begge ble avsluttet i bergarter av tidlig paleocene alder.

Havdypet var 72 meter. Brønnene vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene 1/3-11 og 1/3-11 T2 ble boret av boreinnretningen Mærsk Guardian som nå skal til utvinningstillatelse 289 helt sør i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 3/7-7 for DONG E&P Norge AS.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 274. (se OD's faktasider)

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.