1/3-11 og 1/3-11 T2

20.08.2008 Pressemelding 43/2008: DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 1/3-11 og sidesteg 1/3-11 T2. Brønnene er lokalisert 10 km sør for funnet 1/3-6 (”Oselvar”) i sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i et prospekt kalt ”Ipswich” i reservoarbergarter av paleocene alder. Brønnen påviste minst 60 meter oljekolonne med reservoaregenskaper som ligner reservoarbergartene i ”Oselvar”-funnet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men funnet i hovedbrønnen ble videre undersøkt med en sidestegsboring hvor kjernetagning og innsamling av væske og trykkprøver ble foretatt. Det er nødvendig med videre vurderinger/undersøkelser for å fastslå om funnet er drivverdig.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 274. Tillatelsen ble tildelt 15.3.2002 (NST2001). Hovedbrønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3232 meter og sidesteget til 3465 m under havflaten og begge ble avsluttet i bergarter av tidlig paleocene alder.

Havdypet var 72 meter. Brønnene vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene 1/3-11 og 1/3-11 T2 ble boret av boreinnretningen Mærsk Guardian som nå skal til utvinningstillatelse 289 helt sør i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 3/7-7 for DONG E&P Norge AS.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 274. (se OD's faktasider)

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.