1/3-11 og 1/3-11 T2

20.08.2008 Pressemelding 43/2008: DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 1/3-11 og sidesteg 1/3-11 T2. Brønnene er lokalisert 10 km sør for funnet 1/3-6 (”Oselvar”) i sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i et prospekt kalt ”Ipswich” i reservoarbergarter av paleocene alder. Brønnen påviste minst 60 meter oljekolonne med reservoaregenskaper som ligner reservoarbergartene i ”Oselvar”-funnet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men funnet i hovedbrønnen ble videre undersøkt med en sidestegsboring hvor kjernetagning og innsamling av væske og trykkprøver ble foretatt. Det er nødvendig med videre vurderinger/undersøkelser for å fastslå om funnet er drivverdig.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 274. Tillatelsen ble tildelt 15.3.2002 (NST2001). Hovedbrønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3232 meter og sidesteget til 3465 m under havflaten og begge ble avsluttet i bergarter av tidlig paleocene alder.

Havdypet var 72 meter. Brønnene vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene 1/3-11 og 1/3-11 T2 ble boret av boreinnretningen Mærsk Guardian som nå skal til utvinningstillatelse 289 helt sør i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 3/7-7 for DONG E&P Norge AS.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 274. (se OD's faktasider)

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009