15/5-7

25.08.2008 Pressemelding 47/2008: StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse 048, er i ferd med å avslutte avgrensningsbrønn 15/5-7 på 15/5-1 Dagny. I 1978 påviste brønn 15/5-1 gass og kondensat i funnet Dagny med utvinnbare gass- og kondensatvolumer på hhv 5.19 milliarder Sm3 og 1.67 millioner Sm3 i midtre jura reservoarbergarter. Dagnyfunnet er lokalisert om lag 10 km nordvest for Sleipner Vest i Nordsjøen.

Letemålet for brønnen var å påvise olje i midtre jura reservoarbergarter under gassfunnet 15/5-1 Dagny. Brønnen påtraff om lag 100 meter oljekolonne i Huginformasjonen og størrelsen på olje - og gassfunnet er foreløpig anslått til å ligge innenfor usikkerhetsspennet 15 - 20  millioner Sm3 utvinnbare oljeekvialenter. Brønnen vil bli formasjonstestet (mini DST), og det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Et nedflanks sidesteg vurderes boret for å fastslå olje/vann-kontakten. Dagnyfunnet vil bli vurdert utbygd  mot Sleipnerfeltet.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 048. Tillatelsen ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1977. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4037 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet var 119 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Brønnen er boret med kostnadsdeling mellom  utvinningstillatelse 048 og utvinningstillatelse 029.

Brønnen blir boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner som skal til utvinningstillatelse 212 C i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/6-2 der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 048 (se OD's faktasider)


kart 


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 

Oppdatert: 14.09.2009