15/12-20 S

26.06.2008 Pressemelding 34/2008: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 038, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-20 S. Brønnen, som påviste et mindre oljefunn, er lokalisert 500 meter vest for Vargfeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre triassiske reservoarbergarter. Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Det ble ikke påvist petroleum i primært mål, men det ble påvist en liten oljekolonne i sekundært mål. Størrelsen på funnet er mellom 0,1 og 0,25 millioner Sm3 utvinnbar olje. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne har allerede besluttet å produsere funnet mot Vargfeltet fra 5. juli 2008 etter en rask myndighetsgodkjennelse.
 
Brønnen er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 038. Tillatelsen ble tildelt som tillegg til tredje konsesjonsrunde i 1975. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3090 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet var 84 meter. Brønnen ble boret som et sidesteg fra en eksisterende Varg-brønn.
 
Brønn 15/12-20 S ble boret av den oppjekkbare riggen Mærsk Giant som nå skal bore en ny produksjonsbrønn på Vargfeltet, der Talisman Energy Norge AS er operatør.


Rettighetshavere i uvinninstillatelse 038.

- Det norske oljeselskap ASA: 5%
- Petoro AS: 30%
- Talisman Energy Norge AS: 65%

kart

 
Pressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.