15/12-20 S

26.06.2008 Pressemelding 34/2008: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 038, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-20 S. Brønnen, som påviste et mindre oljefunn, er lokalisert 500 meter vest for Vargfeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre triassiske reservoarbergarter. Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Det ble ikke påvist petroleum i primært mål, men det ble påvist en liten oljekolonne i sekundært mål. Størrelsen på funnet er mellom 0,1 og 0,25 millioner Sm3 utvinnbar olje. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne har allerede besluttet å produsere funnet mot Vargfeltet fra 5. juli 2008 etter en rask myndighetsgodkjennelse.
 
Brønnen er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 038. Tillatelsen ble tildelt som tillegg til tredje konsesjonsrunde i 1975. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3090 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet var 84 meter. Brønnen ble boret som et sidesteg fra en eksisterende Varg-brønn.
 
Brønn 15/12-20 S ble boret av den oppjekkbare riggen Mærsk Giant som nå skal bore en ny produksjonsbrønn på Vargfeltet, der Talisman Energy Norge AS er operatør.


Rettighetshavere i uvinninstillatelse 038.

- Det norske oljeselskap ASA: 5%
- Petoro AS: 30%
- Talisman Energy Norge AS: 65%

kart

 
Pressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 14.09.2009