15/12-20 S

26.06.2008 Pressemelding 34/2008: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 038, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-20 S. Brønnen, som påviste et mindre oljefunn, er lokalisert 500 meter vest for Vargfeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre triassiske reservoarbergarter. Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Det ble ikke påvist petroleum i primært mål, men det ble påvist en liten oljekolonne i sekundært mål. Størrelsen på funnet er mellom 0,1 og 0,25 millioner Sm3 utvinnbar olje. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne har allerede besluttet å produsere funnet mot Vargfeltet fra 5. juli 2008 etter en rask myndighetsgodkjennelse.
 
Brønnen er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 038. Tillatelsen ble tildelt som tillegg til tredje konsesjonsrunde i 1975. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3090 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet var 84 meter. Brønnen ble boret som et sidesteg fra en eksisterende Varg-brønn.
 
Brønn 15/12-20 S ble boret av den oppjekkbare riggen Mærsk Giant som nå skal bore en ny produksjonsbrønn på Vargfeltet, der Talisman Energy Norge AS er operatør.


Rettighetshavere i uvinninstillatelse 038.

- Det norske oljeselskap ASA: 5%
- Petoro AS: 30%
- Talisman Energy Norge AS: 65%

kart

 
Pressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.