15/12-20 S

26.06.2008 Pressemelding 34/2008: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 038, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-20 S. Brønnen, som påviste et mindre oljefunn, er lokalisert 500 meter vest for Vargfeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre triassiske reservoarbergarter. Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Det ble ikke påvist petroleum i primært mål, men det ble påvist en liten oljekolonne i sekundært mål. Størrelsen på funnet er mellom 0,1 og 0,25 millioner Sm3 utvinnbar olje. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne har allerede besluttet å produsere funnet mot Vargfeltet fra 5. juli 2008 etter en rask myndighetsgodkjennelse.
 
Brønnen er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 038. Tillatelsen ble tildelt som tillegg til tredje konsesjonsrunde i 1975. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3090 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet var 84 meter. Brønnen ble boret som et sidesteg fra en eksisterende Varg-brønn.
 
Brønn 15/12-20 S ble boret av den oppjekkbare riggen Mærsk Giant som nå skal bore en ny produksjonsbrønn på Vargfeltet, der Talisman Energy Norge AS er operatør.


Rettighetshavere i uvinninstillatelse 038.

- Det norske oljeselskap ASA: 5%
- Petoro AS: 30%
- Talisman Energy Norge AS: 65%

kart

 
Pressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.