15/5-1 Dagny

10.10.2008 Pressemelding 53/2008: StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse 048, avslutter avgrensningsbrønnene 15/5-7 A og 15/5-7 AT2 (teknisk sidesteg) på funnet 15/5-1 Dagny. Funnet er lokalisert om lag 10 km nordvest for Sleipner Vestfeltet i Nordsjøen.

I slutten av august 2008 ble det påvist tilleggsressurser til funnet ved avgrensingsbrønn 15/5-7 som resulterte i et usikkerhetspenn på 15-20 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter for hele Dagny.

I brønnene ble det tatt vann- og trykkprøver i reservoarbergarten og olje-vann-kontakten ble fastslått. Brønnene ble ikke formasjonstestet. Størrelsen på funnet oppjusteres nå til å ligge innenfor et usikkerhetsspenn på 21 -27 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Dagny vil bli vurdert utbygd sammen med funnet 15/6-9 S- funnet mot Sleipnerfeltene.

15/5-7 A er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 048. Tillatelsen ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1977. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4130 meter under havflaten, og ble avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Havdypet er 119 meter. Brønnen er boret med kostnadsdeling mellom utvinningstillatelse 048 og utvinningstillatelse 029, og blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner som skal til utvinningstillatelse 212 C i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/6-3 der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 048: (se OD's faktasider)
 

kart


 kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009