30/9-21 A

25.06.2008 Pressemelding 33/2008: StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse PL104, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-21 A i Oseberg Sør området.

Brønnresultatet indikerer et ikke-kommersielt funn i øvre jura bergarter. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen ble ikke produksjonstestet, men loggdata antyder at den påtraff små mengder olje i tynne sandsteinslag av øvre Jura alder. Andelen med reservoarbergarter i brønnen var imidlertid for lav til at funnet kan kommersialiseres.

Brønnen representerer den andre grenen i letebrønn 30/9-21. Den første grenen, 30/9-21 S, påviste et kommersielt funn i Brentgruppen i Delta S2 strukturen 2.5 km sydvest for Richards lokasjonen, mens 30/9-21 A testet potensialet i på nedsiden av en rotert forkastningsblokk.

Brønnen ble boret på et 90 meters havdyp, og ble avsluttet i bergarter av midtre jura alder. Brønnen er nå plugget og forlatt, og har gitt verdifulle opplysninger om letepotensialet i øvre jura lagrekken i Oseberg området.

Brønnen ble boret med flyterriggen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 369 i Nordsjøen og bore undersøkelsesbrønn 32/2-1.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL104.

ConocoPhillips Skandinavia AS 2.4%
Mobil Development Norway AS 4.7%
Total E&P Norge AS 10%
StatoilHydro ASA 15.3%
Petoro AS 33.6%
StatoilHydro Petroleum AS 34%

 

kartPressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.