30/9-21 A

25.06.2008 Pressemelding 33/2008: StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse PL104, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-21 A i Oseberg Sør området.

Brønnresultatet indikerer et ikke-kommersielt funn i øvre jura bergarter. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen ble ikke produksjonstestet, men loggdata antyder at den påtraff små mengder olje i tynne sandsteinslag av øvre Jura alder. Andelen med reservoarbergarter i brønnen var imidlertid for lav til at funnet kan kommersialiseres.

Brønnen representerer den andre grenen i letebrønn 30/9-21. Den første grenen, 30/9-21 S, påviste et kommersielt funn i Brentgruppen i Delta S2 strukturen 2.5 km sydvest for Richards lokasjonen, mens 30/9-21 A testet potensialet i på nedsiden av en rotert forkastningsblokk.

Brønnen ble boret på et 90 meters havdyp, og ble avsluttet i bergarter av midtre jura alder. Brønnen er nå plugget og forlatt, og har gitt verdifulle opplysninger om letepotensialet i øvre jura lagrekken i Oseberg området.

Brønnen ble boret med flyterriggen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 369 i Nordsjøen og bore undersøkelsesbrønn 32/2-1.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL104.

ConocoPhillips Skandinavia AS 2.4%
Mobil Development Norway AS 4.7%
Total E&P Norge AS 10%
StatoilHydro ASA 15.3%
Petoro AS 33.6%
StatoilHydro Petroleum AS 34%

 

kartPressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.