30/9-21 A

25.06.2008 Pressemelding 33/2008: StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse PL104, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-21 A i Oseberg Sør området.

Brønnresultatet indikerer et ikke-kommersielt funn i øvre jura bergarter. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen ble ikke produksjonstestet, men loggdata antyder at den påtraff små mengder olje i tynne sandsteinslag av øvre Jura alder. Andelen med reservoarbergarter i brønnen var imidlertid for lav til at funnet kan kommersialiseres.

Brønnen representerer den andre grenen i letebrønn 30/9-21. Den første grenen, 30/9-21 S, påviste et kommersielt funn i Brentgruppen i Delta S2 strukturen 2.5 km sydvest for Richards lokasjonen, mens 30/9-21 A testet potensialet i på nedsiden av en rotert forkastningsblokk.

Brønnen ble boret på et 90 meters havdyp, og ble avsluttet i bergarter av midtre jura alder. Brønnen er nå plugget og forlatt, og har gitt verdifulle opplysninger om letepotensialet i øvre jura lagrekken i Oseberg området.

Brønnen ble boret med flyterriggen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 369 i Nordsjøen og bore undersøkelsesbrønn 32/2-1.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL104.

ConocoPhillips Skandinavia AS 2.4%
Mobil Development Norway AS 4.7%
Total E&P Norge AS 10%
StatoilHydro ASA 15.3%
Petoro AS 33.6%
StatoilHydro Petroleum AS 34%

 

kartPressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 14.09.2009