30/9-21 S

14.05.2008 Pressemelding 26/2008: StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse PL 104, har avsluttet boringen av letebrønn 30/9-21 S i Oseberg-området, syv kilometer vest Oseberg Sør-plattformen. Brønnen påviste olje og gass i øvre deler av Brent-gruppen fra midtre jura.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter. Størrelsen på funnet er mellom 2 og 5 millioner Sm3 oljeekvivalenter.

Mesteparten av de økonomiske ressursene er olje. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vurderer å knytte funnet til installasjoner i nærområdet.

Brønnen er den 23. letebrønnen i utvinningstillatelse 104.
Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 3437 meter under havflaten. Havdypet er 90 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av Transocean Winner som nå borer 30/9-21 A i samme utvinningstillatelse for å teste potensialet i øvre jura reservoarbergarter.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL 104

-  ConocoPhillips Skandinavia AS: 2.4%
-  Mobil Development Norway AS: 4.7%
-  Total E&P Norge AS: 10%
-  StatoilHydro ASA: 15.3%
-  Petoro AS: 33.6%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 34%

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 60 00

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).