30/9-21 S

14.05.2008 Pressemelding 26/2008: StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse PL 104, har avsluttet boringen av letebrønn 30/9-21 S i Oseberg-området, syv kilometer vest Oseberg Sør-plattformen. Brønnen påviste olje og gass i øvre deler av Brent-gruppen fra midtre jura.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter. Størrelsen på funnet er mellom 2 og 5 millioner Sm3 oljeekvivalenter.

Mesteparten av de økonomiske ressursene er olje. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vurderer å knytte funnet til installasjoner i nærområdet.

Brønnen er den 23. letebrønnen i utvinningstillatelse 104.
Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 3437 meter under havflaten. Havdypet er 90 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av Transocean Winner som nå borer 30/9-21 A i samme utvinningstillatelse for å teste potensialet i øvre jura reservoarbergarter.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL 104

-  ConocoPhillips Skandinavia AS: 2.4%
-  Mobil Development Norway AS: 4.7%
-  Total E&P Norge AS: 10%
-  StatoilHydro ASA: 15.3%
-  Petoro AS: 33.6%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 34%

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 60 00

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.