34/12-1

24.04.2008 Pressemelding 21/2008: Eni Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse 293, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/12-1. Brønnen ble boret i Vikinggraben, 30 km nordøst for Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen.

  
Målet for brønnen var å påvise petroleum i jura bergarter i prospektet ”Afrodite”.
Brønnen påviste gass og kondensat i bergarter fra midtre jura.

Brønnen er formasjonstestet og det er gjennomført omfattende datainnsamling og prøvetaking. ENI skal nå evaluere ressurspotensialet i funnet.

Utvinningstillatelse 293 ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2002, og dette er den første brønnen i utvinningstillatelsen.

Letebrønn 34/12-1 ble boret til et verikalt dyp på 4688 m under havoverflaten og avsluttet i bergarter fra tidlig jura.

Havdypet var 373 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/12-1 ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen ”Transocean Leader”, som nå skal til utvinningstillatelse 283 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6605/8-2 der StatoilHydro er operatør.


Rettighetshaverene i utvinningstillatelse 293
-  Idemitsu Petroleum Norge AS: 15%
-  StatoilHydro ASA: 40%
-  Eni Norge AS: 45%

 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51876100

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.