34/12-1

24.04.2008 Pressemelding 21/2008: Eni Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse 293, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/12-1. Brønnen ble boret i Vikinggraben, 30 km nordøst for Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen.

  
Målet for brønnen var å påvise petroleum i jura bergarter i prospektet ”Afrodite”.
Brønnen påviste gass og kondensat i bergarter fra midtre jura.

Brønnen er formasjonstestet og det er gjennomført omfattende datainnsamling og prøvetaking. ENI skal nå evaluere ressurspotensialet i funnet.

Utvinningstillatelse 293 ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2002, og dette er den første brønnen i utvinningstillatelsen.

Letebrønn 34/12-1 ble boret til et verikalt dyp på 4688 m under havoverflaten og avsluttet i bergarter fra tidlig jura.

Havdypet var 373 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/12-1 ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen ”Transocean Leader”, som nå skal til utvinningstillatelse 283 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6605/8-2 der StatoilHydro er operatør.


Rettighetshaverene i utvinningstillatelse 293
-  Idemitsu Petroleum Norge AS: 15%
-  StatoilHydro ASA: 40%
-  Eni Norge AS: 45%

 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51876100

Oppdatert: 14.09.2009