34/3-1 A

01.10.2008 Pressemelding 51/2008: BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, avslutter boringen av avgrensningsbrønn 34/3-1 A på oljefunnet 34/3-1 S. Brønnen er lokalisert 45 kilometer nordøst for Snorrefeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Letemålet for brønnen var å avgrense funnet 34/3-1 S (Jordbær) som påviste olje i bergarter fra nedre jura tidligere i år. Brønnen påtraff olje-vann-kontakten for funnet.

Foreløpig anslag viser at størrelsen trolig er innenfor et usikkerhetsspenn på mellom 9 og 13 millioner standard kubikkmeter utvinnbare olje-ekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 373 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3974 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av nedre jura alder.

Boringen ble utført med boreinnretningen Bredford Dolphin på 400 meters vanndyp. Brønnen blir nå plugget og forlatt og Bredford Dolphin flyttes til utvinningstillatelse 338 for å bore avgrensningsbrønn 16/1-8 for Lundin.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 373 S (se OD's faktasider)


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 
kart

 

Oppdatert: 14.09.2009