34/3-1 A

01.10.2008 Pressemelding 51/2008: BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, avslutter boringen av avgrensningsbrønn 34/3-1 A på oljefunnet 34/3-1 S. Brønnen er lokalisert 45 kilometer nordøst for Snorrefeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Letemålet for brønnen var å avgrense funnet 34/3-1 S (Jordbær) som påviste olje i bergarter fra nedre jura tidligere i år. Brønnen påtraff olje-vann-kontakten for funnet.

Foreløpig anslag viser at størrelsen trolig er innenfor et usikkerhetsspenn på mellom 9 og 13 millioner standard kubikkmeter utvinnbare olje-ekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 373 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3974 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av nedre jura alder.

Boringen ble utført med boreinnretningen Bredford Dolphin på 400 meters vanndyp. Brønnen blir nå plugget og forlatt og Bredford Dolphin flyttes til utvinningstillatelse 338 for å bore avgrensningsbrønn 16/1-8 for Lundin.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 373 S (se OD's faktasider)


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 
kart

 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.