34/3-1 A

01.10.2008 Pressemelding 51/2008: BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, avslutter boringen av avgrensningsbrønn 34/3-1 A på oljefunnet 34/3-1 S. Brønnen er lokalisert 45 kilometer nordøst for Snorrefeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Letemålet for brønnen var å avgrense funnet 34/3-1 S (Jordbær) som påviste olje i bergarter fra nedre jura tidligere i år. Brønnen påtraff olje-vann-kontakten for funnet.

Foreløpig anslag viser at størrelsen trolig er innenfor et usikkerhetsspenn på mellom 9 og 13 millioner standard kubikkmeter utvinnbare olje-ekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 373 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3974 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av nedre jura alder.

Boringen ble utført med boreinnretningen Bredford Dolphin på 400 meters vanndyp. Brønnen blir nå plugget og forlatt og Bredford Dolphin flyttes til utvinningstillatelse 338 for å bore avgrensningsbrønn 16/1-8 for Lundin.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 373 S (se OD's faktasider)


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 
kart

 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.