34/3-1 A

01.10.2008 Pressemelding 51/2008: BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, avslutter boringen av avgrensningsbrønn 34/3-1 A på oljefunnet 34/3-1 S. Brønnen er lokalisert 45 kilometer nordøst for Snorrefeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Letemålet for brønnen var å avgrense funnet 34/3-1 S (Jordbær) som påviste olje i bergarter fra nedre jura tidligere i år. Brønnen påtraff olje-vann-kontakten for funnet.

Foreløpig anslag viser at størrelsen trolig er innenfor et usikkerhetsspenn på mellom 9 og 13 millioner standard kubikkmeter utvinnbare olje-ekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 373 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3974 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av nedre jura alder.

Boringen ble utført med boreinnretningen Bredford Dolphin på 400 meters vanndyp. Brønnen blir nå plugget og forlatt og Bredford Dolphin flyttes til utvinningstillatelse 338 for å bore avgrensningsbrønn 16/1-8 for Lundin.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 373 S (se OD's faktasider)


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 
kart

 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.