34/8-14 A

03.12.2008 Pressemelding 64/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 120 og 120 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 34/8-14 A på funnet 34/8-14 S (Pan/Pandora) rett sør for Visundfeltet i Nordsjøen.

I oktober 2008 påviste brønnen 34/8-14 S olje og gass i øvre deler av Brentgruppen.

Letemål for brønn 34/8-14 A var å avgrense funnet 34/8-14 S mot nord.

Brønnen påviste 53 meter gasskolonne over 8 meter oljekolonne. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Et nytt nedflankes sidesteg, 34/8-14 C, vil derfor bli boret i samme del for å fastslå olje-vann-kontakten for å bestemme størrelsen på funnet.

Dette er den 16. letebrønnen i utvinningstillatelse 120. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3044 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 292 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med boreinnretningen Borgland Dolphin som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 120 i Nordsjøen, med boring av sidesteget 34/8-14 C.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 120 og 120 B (se OD's faktasider) 

 

 kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.