34/8-14 A

03.12.2008 Pressemelding 64/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 120 og 120 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 34/8-14 A på funnet 34/8-14 S (Pan/Pandora) rett sør for Visundfeltet i Nordsjøen.

I oktober 2008 påviste brønnen 34/8-14 S olje og gass i øvre deler av Brentgruppen.

Letemål for brønn 34/8-14 A var å avgrense funnet 34/8-14 S mot nord.

Brønnen påviste 53 meter gasskolonne over 8 meter oljekolonne. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Et nytt nedflankes sidesteg, 34/8-14 C, vil derfor bli boret i samme del for å fastslå olje-vann-kontakten for å bestemme størrelsen på funnet.

Dette er den 16. letebrønnen i utvinningstillatelse 120. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3044 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 292 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med boreinnretningen Borgland Dolphin som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 120 i Nordsjøen, med boring av sidesteget 34/8-14 C.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 120 og 120 B (se OD's faktasider) 

 

 kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009