34/8-14 A

03.12.2008 Pressemelding 64/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 120 og 120 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 34/8-14 A på funnet 34/8-14 S (Pan/Pandora) rett sør for Visundfeltet i Nordsjøen.

I oktober 2008 påviste brønnen 34/8-14 S olje og gass i øvre deler av Brentgruppen.

Letemål for brønn 34/8-14 A var å avgrense funnet 34/8-14 S mot nord.

Brønnen påviste 53 meter gasskolonne over 8 meter oljekolonne. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Et nytt nedflankes sidesteg, 34/8-14 C, vil derfor bli boret i samme del for å fastslå olje-vann-kontakten for å bestemme størrelsen på funnet.

Dette er den 16. letebrønnen i utvinningstillatelse 120. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3044 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 292 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med boreinnretningen Borgland Dolphin som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 120 i Nordsjøen, med boring av sidesteget 34/8-14 C.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 120 og 120 B (se OD's faktasider) 

 

 kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.