34/8-14 A

03.12.2008 Pressemelding 64/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 120 og 120 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 34/8-14 A på funnet 34/8-14 S (Pan/Pandora) rett sør for Visundfeltet i Nordsjøen.

I oktober 2008 påviste brønnen 34/8-14 S olje og gass i øvre deler av Brentgruppen.

Letemål for brønn 34/8-14 A var å avgrense funnet 34/8-14 S mot nord.

Brønnen påviste 53 meter gasskolonne over 8 meter oljekolonne. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Et nytt nedflankes sidesteg, 34/8-14 C, vil derfor bli boret i samme del for å fastslå olje-vann-kontakten for å bestemme størrelsen på funnet.

Dette er den 16. letebrønnen i utvinningstillatelse 120. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3044 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 292 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med boreinnretningen Borgland Dolphin som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 120 i Nordsjøen, med boring av sidesteget 34/8-14 C.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 120 og 120 B (se OD's faktasider) 

 

 kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).