6407/7-8 A

23.10.2008 Pressemelding 57/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 107, har avsluttet avgrensingsbrønn 6407/7-8 A på gass/kondensatfunnet 6407/7-8. Avgrensingsbrønnen er boret som et sidesteg til funnbrønnen 6407/7-8, og er lokalisert omlag 16 kilometer nord for Njordfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønn 6407/7-8 A var å fastslå gass-vann-kontakten og størrelsen på funnet, som har reservoarbergarter i midtre til nedre jura. Funnet ble påvist i et prospekt kalt Noatun i september 2008.

Det er foretatt datainnsamling i brønnen for å bekrefte størrelsen på funnet. Påviste utvinnbare ressurser er foreløpig beregnet til mellom 5 og 8 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Det ble ikke påtruffet gass-vann-kontakt i brønnen. Funnet blir vurdert bygget ut mot Njordfeltet.

Dette er den 12. letebrønnen i utvinningstillatelse 107. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 5050 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 293 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/11-7 i utvinningstillatelse 035, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 107 (se OD' fakta sider )

 

kartPressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009