6507/2-4

29.01.2008 Pressemelding 7/2008: Eni Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 122, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/2-4 på 6507/2-2-funnet.

Undersøkelsesbrønn 6507/2-2 gjorde et funn i 1992 med om lag 6,7 mrd Sm3 utvinnbar gass og 0,4 mill Sm3 utvinnbar kondensat i øvre til nedre kritt reservoarbergarter. Funnet ligger om lag 21 km sørvest for Nornefeltet.

Målet for brønn 6507/2-4 var å avgrense funnet og å påvise økonomiske tilleggsreserver. Brønnen påtraff gass og kondensat i en posisjon 4,5 km fra funnbrønnen. Avgrensingen viser at størrelsen på det totale funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 12.- 19 mrd Sm3 utvinnbare gass og 0.8 - 1.1 mill Sm3 utvinnbar kondensat. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Resultatene fra brønnen er oppmuntrende med henblikk på en framtidlig utvikling av funnet.

Dette er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 122. Utvinningstillatelse 122 ble tildelt i konsesjonsrunde 10B i 1986.

Avgrensingsbrønn 6507/2-4 ble boret til et dyp på 3584 meter under havflaten, og avsluttet i bergarter fra nedre kritt.

Havdypet var 365 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 6507/2-4 ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha som skal til Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/11-9 i utvinningstillatelse 263 der StatoilHydro er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 122
-  Eni Norge AS: 20%
-  DONG E&P Norge AS: 30%
-  StatoilHydro ASA: 50%

 

kart

 kart


Kontaktperson i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 


 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.