6507/2-4

29.01.2008 Pressemelding 7/2008: Eni Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 122, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/2-4 på 6507/2-2-funnet.

Undersøkelsesbrønn 6507/2-2 gjorde et funn i 1992 med om lag 6,7 mrd Sm3 utvinnbar gass og 0,4 mill Sm3 utvinnbar kondensat i øvre til nedre kritt reservoarbergarter. Funnet ligger om lag 21 km sørvest for Nornefeltet.

Målet for brønn 6507/2-4 var å avgrense funnet og å påvise økonomiske tilleggsreserver. Brønnen påtraff gass og kondensat i en posisjon 4,5 km fra funnbrønnen. Avgrensingen viser at størrelsen på det totale funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 12.- 19 mrd Sm3 utvinnbare gass og 0.8 - 1.1 mill Sm3 utvinnbar kondensat. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Resultatene fra brønnen er oppmuntrende med henblikk på en framtidlig utvikling av funnet.

Dette er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 122. Utvinningstillatelse 122 ble tildelt i konsesjonsrunde 10B i 1986.

Avgrensingsbrønn 6507/2-4 ble boret til et dyp på 3584 meter under havflaten, og avsluttet i bergarter fra nedre kritt.

Havdypet var 365 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 6507/2-4 ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha som skal til Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/11-9 i utvinningstillatelse 263 der StatoilHydro er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 122
-  Eni Norge AS: 20%
-  DONG E&P Norge AS: 30%
-  StatoilHydro ASA: 50%

 

kart

 kart


Kontaktperson i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 


 

Oppdatert: 14.09.2009