6507/2-4

29.01.2008 Pressemelding 7/2008: Eni Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 122, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/2-4 på 6507/2-2-funnet.

Undersøkelsesbrønn 6507/2-2 gjorde et funn i 1992 med om lag 6,7 mrd Sm3 utvinnbar gass og 0,4 mill Sm3 utvinnbar kondensat i øvre til nedre kritt reservoarbergarter. Funnet ligger om lag 21 km sørvest for Nornefeltet.

Målet for brønn 6507/2-4 var å avgrense funnet og å påvise økonomiske tilleggsreserver. Brønnen påtraff gass og kondensat i en posisjon 4,5 km fra funnbrønnen. Avgrensingen viser at størrelsen på det totale funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 12.- 19 mrd Sm3 utvinnbare gass og 0.8 - 1.1 mill Sm3 utvinnbar kondensat. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Resultatene fra brønnen er oppmuntrende med henblikk på en framtidlig utvikling av funnet.

Dette er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 122. Utvinningstillatelse 122 ble tildelt i konsesjonsrunde 10B i 1986.

Avgrensingsbrønn 6507/2-4 ble boret til et dyp på 3584 meter under havflaten, og avsluttet i bergarter fra nedre kritt.

Havdypet var 365 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 6507/2-4 ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha som skal til Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/11-9 i utvinningstillatelse 263 der StatoilHydro er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 122
-  Eni Norge AS: 20%
-  DONG E&P Norge AS: 30%
-  StatoilHydro ASA: 50%

 

kart

 kart


Kontaktperson i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 


 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.