6608/11-6

07.08.2008 Pressemelding nr 40/2008: StatoilHydro ASA har, som operatør for utvinningstillatelsen 128, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/11-6. Brønnen var tørr.

Brønnen ligger 15 kilometer nordøst for Nornefeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum fra midtre og undre jura. Brønnen hadde også et sekundært letemål i bergarter av mellom-jura alder. 

Brønnen var tørr. I primært mål ble det påtruffet bergarter av betydelig mektighet og av god reservoarkvalitet. I sekundært mål ble det påtruffet bergarter av liten mektighet og av dårlig reservoarkvalitet.

Dette er letebrønn nummer 21 i utvinningstillatelse 128 som ble tildelt i konsesjonsrunde 10B i 1986.

Havdypet var 379 m. Undersøkelsesbrønnen ble boret til 1828 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter fra tidlig jura (Åre-formasjonen). Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard som skal videre til Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/7-33 i utvinningstillatelse 089. StatoilHydro ASA er operatør.

Rettighetshavere i Utvinningstillatelse 128 (se OD's faktasider)

 

kart

Pressekontakt i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00


 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.