6608/11-6

07.08.2008 Pressemelding nr 40/2008: StatoilHydro ASA har, som operatør for utvinningstillatelsen 128, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/11-6. Brønnen var tørr.

Brønnen ligger 15 kilometer nordøst for Nornefeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum fra midtre og undre jura. Brønnen hadde også et sekundært letemål i bergarter av mellom-jura alder. 

Brønnen var tørr. I primært mål ble det påtruffet bergarter av betydelig mektighet og av god reservoarkvalitet. I sekundært mål ble det påtruffet bergarter av liten mektighet og av dårlig reservoarkvalitet.

Dette er letebrønn nummer 21 i utvinningstillatelse 128 som ble tildelt i konsesjonsrunde 10B i 1986.

Havdypet var 379 m. Undersøkelsesbrønnen ble boret til 1828 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter fra tidlig jura (Åre-formasjonen). Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard som skal videre til Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/7-33 i utvinningstillatelse 089. StatoilHydro ASA er operatør.

Rettighetshavere i Utvinningstillatelse 128 (se OD's faktasider)

 

kart

Pressekontakt i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00


 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.