6608/11-6

07.08.2008 Pressemelding nr 40/2008: StatoilHydro ASA har, som operatør for utvinningstillatelsen 128, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/11-6. Brønnen var tørr.

Brønnen ligger 15 kilometer nordøst for Nornefeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum fra midtre og undre jura. Brønnen hadde også et sekundært letemål i bergarter av mellom-jura alder. 

Brønnen var tørr. I primært mål ble det påtruffet bergarter av betydelig mektighet og av god reservoarkvalitet. I sekundært mål ble det påtruffet bergarter av liten mektighet og av dårlig reservoarkvalitet.

Dette er letebrønn nummer 21 i utvinningstillatelse 128 som ble tildelt i konsesjonsrunde 10B i 1986.

Havdypet var 379 m. Undersøkelsesbrønnen ble boret til 1828 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter fra tidlig jura (Åre-formasjonen). Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard som skal videre til Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/7-33 i utvinningstillatelse 089. StatoilHydro ASA er operatør.

Rettighetshavere i Utvinningstillatelse 128 (se OD's faktasider)

 

kart

Pressekontakt i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00


 

Oppdatert: 04.09.2009