6608/11-6

07.08.2008 Pressemelding nr 40/2008: StatoilHydro ASA har, som operatør for utvinningstillatelsen 128, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/11-6. Brønnen var tørr.

Brønnen ligger 15 kilometer nordøst for Nornefeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum fra midtre og undre jura. Brønnen hadde også et sekundært letemål i bergarter av mellom-jura alder. 

Brønnen var tørr. I primært mål ble det påtruffet bergarter av betydelig mektighet og av god reservoarkvalitet. I sekundært mål ble det påtruffet bergarter av liten mektighet og av dårlig reservoarkvalitet.

Dette er letebrønn nummer 21 i utvinningstillatelse 128 som ble tildelt i konsesjonsrunde 10B i 1986.

Havdypet var 379 m. Undersøkelsesbrønnen ble boret til 1828 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter fra tidlig jura (Åre-formasjonen). Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard som skal videre til Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/7-33 i utvinningstillatelse 089. StatoilHydro ASA er operatør.

Rettighetshavere i Utvinningstillatelse 128 (se OD's faktasider)

 

kart

Pressekontakt i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00


 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.