6707/10-2 A

20.11.2008 Pressemelding 62/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 218, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6707/10-2 A. Brønnen er lokalisert sørøst for gassfunnet 6707/10-1 (”Luva”) og 280 kilometer nordvest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter. Brønnen var et planlagt sidesteg til et dypereliggende prospekt etter at det i oktober 2008 ble påvist 8 – 14 milliarder Sm3 utvinnbar gass med funnbrønnen 6707/10-2 S i øvre kritt (Niseformasjonen) i et prospekt kalt Haklang.

6707/10-2 A påviste gass i øvre kritt reservoarbergarter av middels god kvalitet. De påviste 38 meter kolonne i nedre del av Niseformasjonen. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning. Det er nødvendig med videre vurderinger for å fastslå om funnet er drivverdig sett i sammenheng med en mulig feltutbygging av funnet 6707/10-2 S (”Haklang”) og de nærliggende funnene 6707/10-1 (”Luva”) og 6706/12-1 (”Snefrid Sør”).

Brønnen er den fjerde undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 218. Tillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4325 meter under havflaten, og ble avsluttet i nedre deler av Niseformasjonen i øvre kritt.

Havdypet er 1248 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av Transocean Leader som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6605/1-1 i utvinningstillatelse 328, der StatoilHydro ASA er operatør.

 

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 218 (se OD's faktasider) 

 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 

Oppdatert: 14.09.2009