7123/4

19.05.2008 Pressemelding 29/2008: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 110 C, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 7123/4-1 S og 7123/4-1 A på funnet 7122/6-1, Tornerose i Barentshavet, 110  kilometer nordvest for Hammerfest. Brønnene var tørre, men det ble påvist reservoarutvikling i trias bergarter.

Letemålet for brønnene var å påvise petroleum i trias reservoarbergarter i to ikke-testede forkastningssegmenter om lag ni kilometer sørøst for funnbrønnen 7122/6-1. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Dette er de første letebrønnene i utvinningstillatelse 110 C, tildelt som tilleggsareal i 19. konsesjonsrunde i 2006. Tildelingen har sammenheng med funnet 7122/6-1, gjort i 1987. Funnet består av olje, gass og kondensat. Ressursestimatet er 21,5 mill Sm3 oljeekvivalenter. Reservoaret er fra midtre jura og trias.

Brønnene 7123/4-1 S og 7123/4-1 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2683 meter og 2603 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Havdypet er 413 meter.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som skal til utvinningstillatelse 395 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7226/2-1. StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 110 C.

-  RWE Dea Norge AS: 2.81%
-  Hess Norge AS: 3.26%
-  Gaz de France Norge AS: 12%
-  Total E&P Norge AS: 18.4%
-  Petoro AS: 30%
-  StatoilHydro ASA: 33.53%

 

kartKontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).