7123/4

19.05.2008 Pressemelding 29/2008: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 110 C, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 7123/4-1 S og 7123/4-1 A på funnet 7122/6-1, Tornerose i Barentshavet, 110  kilometer nordvest for Hammerfest. Brønnene var tørre, men det ble påvist reservoarutvikling i trias bergarter.

Letemålet for brønnene var å påvise petroleum i trias reservoarbergarter i to ikke-testede forkastningssegmenter om lag ni kilometer sørøst for funnbrønnen 7122/6-1. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Dette er de første letebrønnene i utvinningstillatelse 110 C, tildelt som tilleggsareal i 19. konsesjonsrunde i 2006. Tildelingen har sammenheng med funnet 7122/6-1, gjort i 1987. Funnet består av olje, gass og kondensat. Ressursestimatet er 21,5 mill Sm3 oljeekvivalenter. Reservoaret er fra midtre jura og trias.

Brønnene 7123/4-1 S og 7123/4-1 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2683 meter og 2603 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Havdypet er 413 meter.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som skal til utvinningstillatelse 395 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7226/2-1. StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 110 C.

-  RWE Dea Norge AS: 2.81%
-  Hess Norge AS: 3.26%
-  Gaz de France Norge AS: 12%
-  Total E&P Norge AS: 18.4%
-  Petoro AS: 30%
-  StatoilHydro ASA: 33.53%

 

kartKontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 14.09.2009