7123/4

19.05.2008 Pressemelding 29/2008: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 110 C, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 7123/4-1 S og 7123/4-1 A på funnet 7122/6-1, Tornerose i Barentshavet, 110  kilometer nordvest for Hammerfest. Brønnene var tørre, men det ble påvist reservoarutvikling i trias bergarter.

Letemålet for brønnene var å påvise petroleum i trias reservoarbergarter i to ikke-testede forkastningssegmenter om lag ni kilometer sørøst for funnbrønnen 7122/6-1. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Dette er de første letebrønnene i utvinningstillatelse 110 C, tildelt som tilleggsareal i 19. konsesjonsrunde i 2006. Tildelingen har sammenheng med funnet 7122/6-1, gjort i 1987. Funnet består av olje, gass og kondensat. Ressursestimatet er 21,5 mill Sm3 oljeekvivalenter. Reservoaret er fra midtre jura og trias.

Brønnene 7123/4-1 S og 7123/4-1 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2683 meter og 2603 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Havdypet er 413 meter.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som skal til utvinningstillatelse 395 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7226/2-1. StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 110 C.

-  RWE Dea Norge AS: 2.81%
-  Hess Norge AS: 3.26%
-  Gaz de France Norge AS: 12%
-  Total E&P Norge AS: 18.4%
-  Petoro AS: 30%
-  StatoilHydro ASA: 33.53%

 

kartKontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.