7123/4

19.05.2008 Pressemelding 29/2008: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 110 C, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 7123/4-1 S og 7123/4-1 A på funnet 7122/6-1, Tornerose i Barentshavet, 110  kilometer nordvest for Hammerfest. Brønnene var tørre, men det ble påvist reservoarutvikling i trias bergarter.

Letemålet for brønnene var å påvise petroleum i trias reservoarbergarter i to ikke-testede forkastningssegmenter om lag ni kilometer sørøst for funnbrønnen 7122/6-1. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Dette er de første letebrønnene i utvinningstillatelse 110 C, tildelt som tilleggsareal i 19. konsesjonsrunde i 2006. Tildelingen har sammenheng med funnet 7122/6-1, gjort i 1987. Funnet består av olje, gass og kondensat. Ressursestimatet er 21,5 mill Sm3 oljeekvivalenter. Reservoaret er fra midtre jura og trias.

Brønnene 7123/4-1 S og 7123/4-1 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2683 meter og 2603 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Havdypet er 413 meter.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som skal til utvinningstillatelse 395 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7226/2-1. StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 110 C.

-  RWE Dea Norge AS: 2.81%
-  Hess Norge AS: 3.26%
-  Gaz de France Norge AS: 12%
-  Total E&P Norge AS: 18.4%
-  Petoro AS: 30%
-  StatoilHydro ASA: 33.53%

 

kartKontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.