7125/4-2

05.12.2008 Pressemelding 65/2008:StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 393, har avsluttet avgrensningsbrønn 7125/4-2 på olje/gassfunnet 7125/4-1 (Nucula).

Undersøkelsesbrønn 7125/4-1 gjorde et olje/gassfunn i 2007 i bergarter av sentrias/tidligjura og midttrias alder. Funnet ligger om lag 110 kilometer nordøst for Goliatfunnet i Barentshavet.

Målet for brønn 7125/4-2 var å avgrense olje/gassfunnet og undersøke en annen del av strukturen.    
 
Brønnen påviste en liten oljekolonne i sandsteiner av trias alder. De oljeførende lagene var tynne, men viste gode reservoaregenskaper.

Det er for tidlig å anslå størrelsen på funnet, men foreløpige beregninger tyder på at det opprinnelige ressursanslaget på mellom 6 og 12 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter må justeres ned.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Det vil bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare størrelsen og utstrekningen av funnet.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 393. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006 med Norsk Hydro Produksjon AS som operatør.

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 1727 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av tidligtrias alder.

Havdypet er 294 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 228 for å bore avgrensningsbrønn 7223/5-1 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 393 (se OD's faktasider) 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).