7125/4-2

05.12.2008 Pressemelding 65/2008:StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 393, har avsluttet avgrensningsbrønn 7125/4-2 på olje/gassfunnet 7125/4-1 (Nucula).

Undersøkelsesbrønn 7125/4-1 gjorde et olje/gassfunn i 2007 i bergarter av sentrias/tidligjura og midttrias alder. Funnet ligger om lag 110 kilometer nordøst for Goliatfunnet i Barentshavet.

Målet for brønn 7125/4-2 var å avgrense olje/gassfunnet og undersøke en annen del av strukturen.    
 
Brønnen påviste en liten oljekolonne i sandsteiner av trias alder. De oljeførende lagene var tynne, men viste gode reservoaregenskaper.

Det er for tidlig å anslå størrelsen på funnet, men foreløpige beregninger tyder på at det opprinnelige ressursanslaget på mellom 6 og 12 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter må justeres ned.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Det vil bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare størrelsen og utstrekningen av funnet.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 393. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006 med Norsk Hydro Produksjon AS som operatør.

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 1727 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av tidligtrias alder.

Havdypet er 294 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 228 for å bore avgrensningsbrønn 7223/5-1 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 393 (se OD's faktasider) 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009