7125/4-2

05.12.2008 Pressemelding 65/2008:StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 393, har avsluttet avgrensningsbrønn 7125/4-2 på olje/gassfunnet 7125/4-1 (Nucula).

Undersøkelsesbrønn 7125/4-1 gjorde et olje/gassfunn i 2007 i bergarter av sentrias/tidligjura og midttrias alder. Funnet ligger om lag 110 kilometer nordøst for Goliatfunnet i Barentshavet.

Målet for brønn 7125/4-2 var å avgrense olje/gassfunnet og undersøke en annen del av strukturen.    
 
Brønnen påviste en liten oljekolonne i sandsteiner av trias alder. De oljeførende lagene var tynne, men viste gode reservoaregenskaper.

Det er for tidlig å anslå størrelsen på funnet, men foreløpige beregninger tyder på at det opprinnelige ressursanslaget på mellom 6 og 12 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter må justeres ned.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Det vil bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare størrelsen og utstrekningen av funnet.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 393. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006 med Norsk Hydro Produksjon AS som operatør.

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 1727 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av tidligtrias alder.

Havdypet er 294 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 228 for å bore avgrensningsbrønn 7223/5-1 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 393 (se OD's faktasider) 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.