7125/4-2

05.12.2008 Pressemelding 65/2008:StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 393, har avsluttet avgrensningsbrønn 7125/4-2 på olje/gassfunnet 7125/4-1 (Nucula).

Undersøkelsesbrønn 7125/4-1 gjorde et olje/gassfunn i 2007 i bergarter av sentrias/tidligjura og midttrias alder. Funnet ligger om lag 110 kilometer nordøst for Goliatfunnet i Barentshavet.

Målet for brønn 7125/4-2 var å avgrense olje/gassfunnet og undersøke en annen del av strukturen.    
 
Brønnen påviste en liten oljekolonne i sandsteiner av trias alder. De oljeførende lagene var tynne, men viste gode reservoaregenskaper.

Det er for tidlig å anslå størrelsen på funnet, men foreløpige beregninger tyder på at det opprinnelige ressursanslaget på mellom 6 og 12 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter må justeres ned.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Det vil bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare størrelsen og utstrekningen av funnet.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 393. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006 med Norsk Hydro Produksjon AS som operatør.

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 1727 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av tidligtrias alder.

Havdypet er 294 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 228 for å bore avgrensningsbrønn 7223/5-1 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 393 (se OD's faktasider) 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 14.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.