7/4-2

15.02.2008 Pressemelding 12/2008:Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 148, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 7/4-2 på 7/7-2-funnet.

Brønn 7/7-2 påviste vel 3 millioner Sm3 utvinnbar olje i Ulaformasjonen i øvre jura i 1992. Oljefunnet ligger ca 50 km nordvest av Ulafeltet sør i Nordsjøen.

Letemålet for brønnen var å avgrense 7/7-2-funnet. Brønnen bekreftet utstrekningen av funnet. Avgrensningsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 3 – 5 millioner Sm3 utvinnbar olje. Resultatene er interessante med hensyn til en videre utvikling av oljefunnet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert væskeprøver.

Dette er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 148. Tillatelsen ble tildelt i 12. konsesjonsrunde i 1988.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3416 meter under havflaten, og ble avsluttet i Zechsteingruppen fra perm.

Havdypet er 82 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den oppjekkbare boreinnretningen Mærsk Giant som skal til utvinningstillatelse 271 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 7/1-2 for StatoilHydro.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 148.
-  Norwegian Energy Company ASA: 20%
-  Talisman Energy Norge AS: 30%
-  Lundin Norway AS: 50%


kart


 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.