7/4-2

15.02.2008 Pressemelding 12/2008:Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 148, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 7/4-2 på 7/7-2-funnet.

Brønn 7/7-2 påviste vel 3 millioner Sm3 utvinnbar olje i Ulaformasjonen i øvre jura i 1992. Oljefunnet ligger ca 50 km nordvest av Ulafeltet sør i Nordsjøen.

Letemålet for brønnen var å avgrense 7/7-2-funnet. Brønnen bekreftet utstrekningen av funnet. Avgrensningsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 3 – 5 millioner Sm3 utvinnbar olje. Resultatene er interessante med hensyn til en videre utvikling av oljefunnet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert væskeprøver.

Dette er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 148. Tillatelsen ble tildelt i 12. konsesjonsrunde i 1988.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3416 meter under havflaten, og ble avsluttet i Zechsteingruppen fra perm.

Havdypet er 82 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den oppjekkbare boreinnretningen Mærsk Giant som skal til utvinningstillatelse 271 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 7/1-2 for StatoilHydro.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 148.
-  Norwegian Energy Company ASA: 20%
-  Talisman Energy Norge AS: 30%
-  Lundin Norway AS: 50%


kart


 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.