7/4-2

15.02.2008 Pressemelding 12/2008:Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 148, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 7/4-2 på 7/7-2-funnet.

Brønn 7/7-2 påviste vel 3 millioner Sm3 utvinnbar olje i Ulaformasjonen i øvre jura i 1992. Oljefunnet ligger ca 50 km nordvest av Ulafeltet sør i Nordsjøen.

Letemålet for brønnen var å avgrense 7/7-2-funnet. Brønnen bekreftet utstrekningen av funnet. Avgrensningsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 3 – 5 millioner Sm3 utvinnbar olje. Resultatene er interessante med hensyn til en videre utvikling av oljefunnet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert væskeprøver.

Dette er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 148. Tillatelsen ble tildelt i 12. konsesjonsrunde i 1988.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3416 meter under havflaten, og ble avsluttet i Zechsteingruppen fra perm.

Havdypet er 82 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den oppjekkbare boreinnretningen Mærsk Giant som skal til utvinningstillatelse 271 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 7/1-2 for StatoilHydro.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 148.
-  Norwegian Energy Company ASA: 20%
-  Talisman Energy Norge AS: 30%
-  Lundin Norway AS: 50%


kart


 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009