7/4-2

15.02.2008 Pressemelding 12/2008:Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 148, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 7/4-2 på 7/7-2-funnet.

Brønn 7/7-2 påviste vel 3 millioner Sm3 utvinnbar olje i Ulaformasjonen i øvre jura i 1992. Oljefunnet ligger ca 50 km nordvest av Ulafeltet sør i Nordsjøen.

Letemålet for brønnen var å avgrense 7/7-2-funnet. Brønnen bekreftet utstrekningen av funnet. Avgrensningsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 3 – 5 millioner Sm3 utvinnbar olje. Resultatene er interessante med hensyn til en videre utvikling av oljefunnet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert væskeprøver.

Dette er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 148. Tillatelsen ble tildelt i 12. konsesjonsrunde i 1988.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3416 meter under havflaten, og ble avsluttet i Zechsteingruppen fra perm.

Havdypet er 82 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den oppjekkbare boreinnretningen Mærsk Giant som skal til utvinningstillatelse 271 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 7/1-2 for StatoilHydro.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 148.
-  Norwegian Energy Company ASA: 20%
-  Talisman Energy Norge AS: 30%
-  Lundin Norway AS: 50%


kart


 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.