1/3-10 A

08.02.2008 Pressemelding 10/2008:DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har gjennomført boring av avgrensningsbrønn 1/3-10 A på funnet 1/3-6 (kalt ”Oselvar”) i den sørlige delen av Nordsjøen.

Brønnen ble boret som et sidesteg til avgrensningsbrønn 1/3-10, for å undersøke den underliggende vannsonen og derved avgrense Oselvar-funnet bedre.

Boringen ble utført med boreinnretningen Mærsk Guardian på 72 meters vanndyp. Formålet med brønnen var å måle trykk og ta vannprøver i vannsonen under den allerede påviste olje/kondensat-kolonnen. Begge deler ble oppnådd og datainnsamlingen er nå avsluttet.

Brønnen ble boret til 3632 meter og avsluttet i bergarter av tidlig paleocen alder, i en posisjon 680 m sørvest for 1/3-10. Foreløpige beregninger viser at reservoaregenskaperne i sidesteget samsvarer med resultatene fra 1/3-10, mens reservoartykkelsen som ble påvist var noe mindre enn forventet.

Avgrensingen viser at størrelsen på det totale funnet er innenfor usikkerhetsspennet på 2 - 6 mill Sm3 utvinnbar olje/kondensat og 2 - 4 mrd Sm3 utvinnbare gass.

Resultatene fra brønnene er oppmuntrende med henblikk på en framtidlig utvikling av funnet, og det planlegges å levere inn en plan for utbygning og drift av Oselvar i løpet av 2008.

Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt. Boreinnretningen Mærsk Guardian gjøres nå klar for overdragelse til BG Norge AS. Etter endt operasjon hos BG vil Mærsk Guardian returnere til DONG E&P Norge for å fortsette DONGs boreprogram for 2008 på norsk sokkel og bore ytterligere en letebrønn på et prospekt kalt Ipswich i nærheten av funn 1/3-6 i utvinningstillatelse 274.

Funnet 1/3-6 (”Oselvar”) ble gjort av Elf Petroleum Norge i 1991. Utvinningstillatelse 274 ble tildelt DONG i 2002. Funnet ligger 20 kilometer vest for Gydafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. 1/3-10 og 1/3-10 A er tredje og fjerde brønn som er boret på funnet 1/3-6.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 274
-  Revus Energy ASA: 15%
-  Norwegian Energy Company ASA: 15%
-  PA Resources Norway AS: 30%
-  DONG E&P Norge AS: 40%

 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.