1/3-10 A

08.02.2008 Pressemelding 10/2008:DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har gjennomført boring av avgrensningsbrønn 1/3-10 A på funnet 1/3-6 (kalt ”Oselvar”) i den sørlige delen av Nordsjøen.

Brønnen ble boret som et sidesteg til avgrensningsbrønn 1/3-10, for å undersøke den underliggende vannsonen og derved avgrense Oselvar-funnet bedre.

Boringen ble utført med boreinnretningen Mærsk Guardian på 72 meters vanndyp. Formålet med brønnen var å måle trykk og ta vannprøver i vannsonen under den allerede påviste olje/kondensat-kolonnen. Begge deler ble oppnådd og datainnsamlingen er nå avsluttet.

Brønnen ble boret til 3632 meter og avsluttet i bergarter av tidlig paleocen alder, i en posisjon 680 m sørvest for 1/3-10. Foreløpige beregninger viser at reservoaregenskaperne i sidesteget samsvarer med resultatene fra 1/3-10, mens reservoartykkelsen som ble påvist var noe mindre enn forventet.

Avgrensingen viser at størrelsen på det totale funnet er innenfor usikkerhetsspennet på 2 - 6 mill Sm3 utvinnbar olje/kondensat og 2 - 4 mrd Sm3 utvinnbare gass.

Resultatene fra brønnene er oppmuntrende med henblikk på en framtidlig utvikling av funnet, og det planlegges å levere inn en plan for utbygning og drift av Oselvar i løpet av 2008.

Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt. Boreinnretningen Mærsk Guardian gjøres nå klar for overdragelse til BG Norge AS. Etter endt operasjon hos BG vil Mærsk Guardian returnere til DONG E&P Norge for å fortsette DONGs boreprogram for 2008 på norsk sokkel og bore ytterligere en letebrønn på et prospekt kalt Ipswich i nærheten av funn 1/3-6 i utvinningstillatelse 274.

Funnet 1/3-6 (”Oselvar”) ble gjort av Elf Petroleum Norge i 1991. Utvinningstillatelse 274 ble tildelt DONG i 2002. Funnet ligger 20 kilometer vest for Gydafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. 1/3-10 og 1/3-10 A er tredje og fjerde brønn som er boret på funnet 1/3-6.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 274
-  Revus Energy ASA: 15%
-  Norwegian Energy Company ASA: 15%
-  PA Resources Norway AS: 30%
-  DONG E&P Norge AS: 40%

 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 

Oppdatert: 04.09.2009