1/3-10 A

08.02.2008 Pressemelding 10/2008:DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har gjennomført boring av avgrensningsbrønn 1/3-10 A på funnet 1/3-6 (kalt ”Oselvar”) i den sørlige delen av Nordsjøen.

Brønnen ble boret som et sidesteg til avgrensningsbrønn 1/3-10, for å undersøke den underliggende vannsonen og derved avgrense Oselvar-funnet bedre.

Boringen ble utført med boreinnretningen Mærsk Guardian på 72 meters vanndyp. Formålet med brønnen var å måle trykk og ta vannprøver i vannsonen under den allerede påviste olje/kondensat-kolonnen. Begge deler ble oppnådd og datainnsamlingen er nå avsluttet.

Brønnen ble boret til 3632 meter og avsluttet i bergarter av tidlig paleocen alder, i en posisjon 680 m sørvest for 1/3-10. Foreløpige beregninger viser at reservoaregenskaperne i sidesteget samsvarer med resultatene fra 1/3-10, mens reservoartykkelsen som ble påvist var noe mindre enn forventet.

Avgrensingen viser at størrelsen på det totale funnet er innenfor usikkerhetsspennet på 2 - 6 mill Sm3 utvinnbar olje/kondensat og 2 - 4 mrd Sm3 utvinnbare gass.

Resultatene fra brønnene er oppmuntrende med henblikk på en framtidlig utvikling av funnet, og det planlegges å levere inn en plan for utbygning og drift av Oselvar i løpet av 2008.

Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt. Boreinnretningen Mærsk Guardian gjøres nå klar for overdragelse til BG Norge AS. Etter endt operasjon hos BG vil Mærsk Guardian returnere til DONG E&P Norge for å fortsette DONGs boreprogram for 2008 på norsk sokkel og bore ytterligere en letebrønn på et prospekt kalt Ipswich i nærheten av funn 1/3-6 i utvinningstillatelse 274.

Funnet 1/3-6 (”Oselvar”) ble gjort av Elf Petroleum Norge i 1991. Utvinningstillatelse 274 ble tildelt DONG i 2002. Funnet ligger 20 kilometer vest for Gydafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. 1/3-10 og 1/3-10 A er tredje og fjerde brønn som er boret på funnet 1/3-6.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 274
-  Revus Energy ASA: 15%
-  Norwegian Energy Company ASA: 15%
-  PA Resources Norway AS: 30%
-  DONG E&P Norge AS: 40%

 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.