34/8-14 S

22.10.2008 Pressemelding 56/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelsene 120 og 120B, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 34/8-14 S. Brønnen, som påviste gass og olje i øvre deler av Brentgruppen, er lokalisert rett sør for Visundfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter. Brønnen ble boret til inn i det sørlige segmentet i et prospekt kalt Pan/Pandora, som er en del av den forkastede østflanken på Visundfeltet. Prospektet ligger hovedsakelig innenfor utvinningstillatelse 120, men strekker seg inn i utvinningstillatelse 120B.

Brønnen påviste gass og olje i Brentgruppen. Det ble påvist en 35 meter gasskolonne over en 25 meter oljekolonne. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det skal nå bores sidesteg, 34/8-14 A, til det nordlige segmentet i Pan/Pandora-prospektet for avgrensning av funnet mot nord og for å gi et bedre grunnlag for vurdering av ressurspotensialet.

Brønnen er den trettende undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 120, som ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3077 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Drakeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 292 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Boringen har blitt utført med boreinnretningen Borgland Dolphin, som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 120 med boring av sidesteget 34/8-14 A.


Rettighetshavere i utvinningstillatelsene 120 og 120B (se OD's fakta sider)
 

kart

 

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.