34/8-14 S

22.10.2008 Pressemelding 56/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelsene 120 og 120B, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 34/8-14 S. Brønnen, som påviste gass og olje i øvre deler av Brentgruppen, er lokalisert rett sør for Visundfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter. Brønnen ble boret til inn i det sørlige segmentet i et prospekt kalt Pan/Pandora, som er en del av den forkastede østflanken på Visundfeltet. Prospektet ligger hovedsakelig innenfor utvinningstillatelse 120, men strekker seg inn i utvinningstillatelse 120B.

Brønnen påviste gass og olje i Brentgruppen. Det ble påvist en 35 meter gasskolonne over en 25 meter oljekolonne. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det skal nå bores sidesteg, 34/8-14 A, til det nordlige segmentet i Pan/Pandora-prospektet for avgrensning av funnet mot nord og for å gi et bedre grunnlag for vurdering av ressurspotensialet.

Brønnen er den trettende undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 120, som ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3077 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Drakeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 292 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Boringen har blitt utført med boreinnretningen Borgland Dolphin, som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 120 med boring av sidesteget 34/8-14 A.


Rettighetshavere i utvinningstillatelsene 120 og 120B (se OD's fakta sider)
 

kart

 

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.