34/8-14 S

22.10.2008 Pressemelding 56/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelsene 120 og 120B, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 34/8-14 S. Brønnen, som påviste gass og olje i øvre deler av Brentgruppen, er lokalisert rett sør for Visundfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter. Brønnen ble boret til inn i det sørlige segmentet i et prospekt kalt Pan/Pandora, som er en del av den forkastede østflanken på Visundfeltet. Prospektet ligger hovedsakelig innenfor utvinningstillatelse 120, men strekker seg inn i utvinningstillatelse 120B.

Brønnen påviste gass og olje i Brentgruppen. Det ble påvist en 35 meter gasskolonne over en 25 meter oljekolonne. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det skal nå bores sidesteg, 34/8-14 A, til det nordlige segmentet i Pan/Pandora-prospektet for avgrensning av funnet mot nord og for å gi et bedre grunnlag for vurdering av ressurspotensialet.

Brønnen er den trettende undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 120, som ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3077 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Drakeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 292 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Boringen har blitt utført med boreinnretningen Borgland Dolphin, som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 120 med boring av sidesteget 34/8-14 A.


Rettighetshavere i utvinningstillatelsene 120 og 120B (se OD's fakta sider)
 

kart

 

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009