7222/11-1

31.10.2008 Pressemelding 60/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 228, har avsluttet undersøkelsesbrønn 7222/11-1. Brønnen er lokalisert 80 km nordøst for Snøhvitfeltet og 160 kilometer nordvest for Hammerfest.

Formålet med brønnen var å påvise petroleum i midtre og øvre trias reservoarbergarter i et prospekt kalt ”Caurus”.

Brønnen påviste gass i øvre trias bergartene av god reservoarkvalitet. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom 2 og 14 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Funnet i midtre trias er gjort i bergarter av dårlig reservoarkvalitet, og sammen med en komplisert struktur vil det være for tidlig å anslå størrelsen på dette funnet. Det vil bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare størrelsen. 

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 228. Utvinningstillatelsen 228 ble tildelt i Barentshavprosjektet i 1997, med Saga Petroleum ASA som operatør. Det planlegges ytterligere en brønn i utvinningstillatelsen med oppstart i desember 2008.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2825 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kobbeformasjonen i midtre trias.

Havdypet er 356 meter. Brønnen blir nå midlertidig plugget og forlatt

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 393 for å bore avgrensingsbrønn 7125/4-2 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 228 (se OD's faktasider) 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009