7222/11-1

31.10.2008 Pressemelding 60/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 228, har avsluttet undersøkelsesbrønn 7222/11-1. Brønnen er lokalisert 80 km nordøst for Snøhvitfeltet og 160 kilometer nordvest for Hammerfest.

Formålet med brønnen var å påvise petroleum i midtre og øvre trias reservoarbergarter i et prospekt kalt ”Caurus”.

Brønnen påviste gass i øvre trias bergartene av god reservoarkvalitet. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom 2 og 14 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Funnet i midtre trias er gjort i bergarter av dårlig reservoarkvalitet, og sammen med en komplisert struktur vil det være for tidlig å anslå størrelsen på dette funnet. Det vil bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare størrelsen. 

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 228. Utvinningstillatelsen 228 ble tildelt i Barentshavprosjektet i 1997, med Saga Petroleum ASA som operatør. Det planlegges ytterligere en brønn i utvinningstillatelsen med oppstart i desember 2008.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2825 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kobbeformasjonen i midtre trias.

Havdypet er 356 meter. Brønnen blir nå midlertidig plugget og forlatt

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 393 for å bore avgrensingsbrønn 7125/4-2 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 228 (se OD's faktasider) 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.