7224/6-1

22.08.2008 Pressemelding 45/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 394, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7224/6-1. Brønnen er lokalisert om lag 160 kilometer nord for Nordkapp.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra tidligjura til sentrias. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i mellomtrias. Brønnen ble boret på prospektet ”Arenaria” i blokk 7224/6.

Det ble ikke påvist petroleum i primærmålet, men det ble påtruffet bergarter av god reservoarkvalitet i henhold til prognosene.

Det ble påvist gass i sekundærmålet i reservoarbergarter av dårlig kvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, så det er derfor for tidlig å si om gassen lar seg produsere. Det er imidlertid utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 394. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2315 meter under havflaten, og ble avsluttet i mellomtrias.

Havdypet var 265 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 228 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7222/11-1 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 394 (se OD's faktasider)

 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.