7224/6-1

22.08.2008 Pressemelding 45/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 394, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7224/6-1. Brønnen er lokalisert om lag 160 kilometer nord for Nordkapp.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra tidligjura til sentrias. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i mellomtrias. Brønnen ble boret på prospektet ”Arenaria” i blokk 7224/6.

Det ble ikke påvist petroleum i primærmålet, men det ble påtruffet bergarter av god reservoarkvalitet i henhold til prognosene.

Det ble påvist gass i sekundærmålet i reservoarbergarter av dårlig kvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, så det er derfor for tidlig å si om gassen lar seg produsere. Det er imidlertid utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 394. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2315 meter under havflaten, og ble avsluttet i mellomtrias.

Havdypet var 265 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 228 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7222/11-1 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 394 (se OD's faktasider)

 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.