7224/6-1

22.08.2008 Pressemelding 45/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 394, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7224/6-1. Brønnen er lokalisert om lag 160 kilometer nord for Nordkapp.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra tidligjura til sentrias. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i mellomtrias. Brønnen ble boret på prospektet ”Arenaria” i blokk 7224/6.

Det ble ikke påvist petroleum i primærmålet, men det ble påtruffet bergarter av god reservoarkvalitet i henhold til prognosene.

Det ble påvist gass i sekundærmålet i reservoarbergarter av dårlig kvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, så det er derfor for tidlig å si om gassen lar seg produsere. Det er imidlertid utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 394. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2315 meter under havflaten, og ble avsluttet i mellomtrias.

Havdypet var 265 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 228 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7222/11-1 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 394 (se OD's faktasider)

 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100
 

Oppdatert: 04.09.2009