7226/2-1

04.07.2008 Pressemelding 36/2008:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 395, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7226/2-1. Brønnen, som påviste gass, ligger 200 kilometer nord for Nordkapp.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra tidligjura til mellomtrias. Brønnen ble boret på et prospekt kalt ”Ververis” i blokk 7226/2.

Brønnen påviste gass i sandsteiner av mellomtrias alder. Gass/vann-kontakten ble ikke påvist og det er derfor for tidlig å anslå størrelsen på funnet. Det vil bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare størrelsen. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 395. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2992 meter under havflaten, og ble avsluttet i Havertformasjonen i nedre trias.

Havdypet er 347 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 394 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7224/6-1 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 395
-  Petoro AS: 20%
-  BG Norge AS: 30%
-  StatoilHydro ASA: 50%


 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.