7226/2-1

04.07.2008 Pressemelding 36/2008:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 395, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7226/2-1. Brønnen, som påviste gass, ligger 200 kilometer nord for Nordkapp.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra tidligjura til mellomtrias. Brønnen ble boret på et prospekt kalt ”Ververis” i blokk 7226/2.

Brønnen påviste gass i sandsteiner av mellomtrias alder. Gass/vann-kontakten ble ikke påvist og det er derfor for tidlig å anslå størrelsen på funnet. Det vil bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare størrelsen. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 395. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2992 meter under havflaten, og ble avsluttet i Havertformasjonen i nedre trias.

Havdypet er 347 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 394 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7224/6-1 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 395
-  Petoro AS: 20%
-  BG Norge AS: 30%
-  StatoilHydro ASA: 50%


 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009