6407/8-4 S

21.05.2008 Pressemelding 30/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 348, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/8-4 S. Brønnen påviste gass i sandsteiner i mellomjura. Brønnen er lokalisert 30 kilometer nordøst for Njordfeltet og 9 kilometer nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter i det sørlige segmentet i et prospekt kalt Galtvort.

Størrelsen på funnet er foreløpig ikke avklart. Det skal bores en sidestegsbrønn inn i det nordlige segmentet umiddelbart etter avslutning av funnbrønnen. Det er ikke foretatt formasjonstesting i brønnen, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking av reservoaret.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 348 som ble tildelt i TFO 2004. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2632 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter tilhørende Åreformasjonen fra nedre jura.

Havdypet ved brønnlokaliteten er 266 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 6407/8-4 S ble boret av boreinnretningen West Alpha som skal fortsette boring av sidestegsbrønn 6407/8-4 A på det nordlige segmentet av dette prospektet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 348.

-  Endeavour Energy Norge AS: 2.5%
-  Concedo ASA: 5%
-  Petoro AS: 7.5%
-  E.ON Ruhrgas  Norge AS: 17.5%
-  Norwegian Energy Company ASA: 17.5%
-  Gaz de France Norge AS: 20%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 30%

 

kart

kartPressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.