6407/8-4 S

21.05.2008 Pressemelding 30/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 348, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/8-4 S. Brønnen påviste gass i sandsteiner i mellomjura. Brønnen er lokalisert 30 kilometer nordøst for Njordfeltet og 9 kilometer nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter i det sørlige segmentet i et prospekt kalt Galtvort.

Størrelsen på funnet er foreløpig ikke avklart. Det skal bores en sidestegsbrønn inn i det nordlige segmentet umiddelbart etter avslutning av funnbrønnen. Det er ikke foretatt formasjonstesting i brønnen, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking av reservoaret.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 348 som ble tildelt i TFO 2004. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2632 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter tilhørende Åreformasjonen fra nedre jura.

Havdypet ved brønnlokaliteten er 266 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 6407/8-4 S ble boret av boreinnretningen West Alpha som skal fortsette boring av sidestegsbrønn 6407/8-4 A på det nordlige segmentet av dette prospektet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 348.

-  Endeavour Energy Norge AS: 2.5%
-  Concedo ASA: 5%
-  Petoro AS: 7.5%
-  E.ON Ruhrgas  Norge AS: 17.5%
-  Norwegian Energy Company ASA: 17.5%
-  Gaz de France Norge AS: 20%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 30%

 

kart

kartPressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009