6507/11-9

14.04.2008 Pressemelding 19/2008.StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 263, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-9. Brønnen ligger om lag fem kilometer nordvest for Midgard som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter.

Brønnen påviste gass i midtre jura. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til om lag 1,5 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Åsgardfeltet.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 263. Tillatelsen ble tildelt i16. konsesjonsrunde. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3040 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter fra nedre jura. Havdypet er 299 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/11-9 ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 348 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønnene 6407/8-4 S og A der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 263.
-  Bayerngas Norge AS: 30%
-  StatoilHydro ASA: 30%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 40%

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009