6507/11-9

14.04.2008 Pressemelding 19/2008.StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 263, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-9. Brønnen ligger om lag fem kilometer nordvest for Midgard som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter.

Brønnen påviste gass i midtre jura. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til om lag 1,5 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Åsgardfeltet.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 263. Tillatelsen ble tildelt i16. konsesjonsrunde. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3040 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter fra nedre jura. Havdypet er 299 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/11-9 ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 348 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønnene 6407/8-4 S og A der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 263.
-  Bayerngas Norge AS: 30%
-  StatoilHydro ASA: 30%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 40%

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.