6507/11-9

14.04.2008 Pressemelding 19/2008.StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 263, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-9. Brønnen ligger om lag fem kilometer nordvest for Midgard som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter.

Brønnen påviste gass i midtre jura. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til om lag 1,5 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Åsgardfeltet.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 263. Tillatelsen ble tildelt i16. konsesjonsrunde. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3040 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter fra nedre jura. Havdypet er 299 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/11-9 ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 348 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønnene 6407/8-4 S og A der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 263.
-  Bayerngas Norge AS: 30%
-  StatoilHydro ASA: 30%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 40%

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.