6706/12-1

25.08.2008 Pressemelding 46/2008: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 218, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6706/12-1. Brønnen er lokalisert like vest for gassfunnet 6707/10-1 ”Luva” i Norskehavet og om lag 290 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra senkritt. Brønnen ble boret på et prospektet ”Snefrid Sør”.

Brønnen påviste gass i sandsteiner i Niseformasjonen i senkritt. Brønnen påviste 70 meter gasskolonne med gode reservoaregenskaper. Størrelsen på funnet er estimert til å inneholde om lag 4 milliarder Sm3 utvinnbar gass og vil bli vurdert utbygget sammen med ”Luva” funnet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den andre undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 218. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996.

Brønnen ble boret til et dyp på 3925 meter under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i senkritt.

Havdypet var 1265 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6707/10-2S på et prospekt kalt ”Haklang” i samme utvinningstillatelse..


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 218 (se OD's faktasider)

 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 

Oppdatert: 04.09.2009