6706/12-1

25.08.2008 Pressemelding 46/2008: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 218, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6706/12-1. Brønnen er lokalisert like vest for gassfunnet 6707/10-1 ”Luva” i Norskehavet og om lag 290 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra senkritt. Brønnen ble boret på et prospektet ”Snefrid Sør”.

Brønnen påviste gass i sandsteiner i Niseformasjonen i senkritt. Brønnen påviste 70 meter gasskolonne med gode reservoaregenskaper. Størrelsen på funnet er estimert til å inneholde om lag 4 milliarder Sm3 utvinnbar gass og vil bli vurdert utbygget sammen med ”Luva” funnet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den andre undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 218. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996.

Brønnen ble boret til et dyp på 3925 meter under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i senkritt.

Havdypet var 1265 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6707/10-2S på et prospekt kalt ”Haklang” i samme utvinningstillatelse..


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 218 (se OD's faktasider)

 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).