6706/12-1

25.08.2008 Pressemelding 46/2008: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 218, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6706/12-1. Brønnen er lokalisert like vest for gassfunnet 6707/10-1 ”Luva” i Norskehavet og om lag 290 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra senkritt. Brønnen ble boret på et prospektet ”Snefrid Sør”.

Brønnen påviste gass i sandsteiner i Niseformasjonen i senkritt. Brønnen påviste 70 meter gasskolonne med gode reservoaregenskaper. Størrelsen på funnet er estimert til å inneholde om lag 4 milliarder Sm3 utvinnbar gass og vil bli vurdert utbygget sammen med ”Luva” funnet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den andre undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 218. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996.

Brønnen ble boret til et dyp på 3925 meter under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i senkritt.

Havdypet var 1265 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6707/10-2S på et prospekt kalt ”Haklang” i samme utvinningstillatelse..


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 218 (se OD's faktasider)

 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.