6707/10-2 S

16.10.2008 Pressemelding 55/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 218, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6707/10-2 S. Brønnen er lokalisert rett sydøst for gassfunnet 6707/10-1 (”Luva”) i Norskehavet og 280 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra øvre kritt (Niseformasjonen), og den ble boret på et prospekt kalt Haklang.

Brønnen påviste gass i Niseformasjonen. Det ble påvist en 127 m gasskolonne med gode reservoaregenskaper. Størrelsen på funnet er mellom 8 og 14 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, og et sidesteg vil bli boret til et dypereliggende prospekt.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil nå vurdere utbygging sammen med de nærliggende funnene 6707/10-1 (”Luva”) og 6706/12-1 (”Snefrid Sør”).

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 218. Tillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3356 meter under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt.

Havdypet var 1248 meter.

Brønn 6707/10-2 S ble boret av Transocean Leader som nå skal bore sidesteget 6707/10-2 A i samme utvinningstillatelse.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 218 : (se OD' faktasider)  

kartPressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.