6707/10-2 S

16.10.2008 Pressemelding 55/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 218, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6707/10-2 S. Brønnen er lokalisert rett sydøst for gassfunnet 6707/10-1 (”Luva”) i Norskehavet og 280 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra øvre kritt (Niseformasjonen), og den ble boret på et prospekt kalt Haklang.

Brønnen påviste gass i Niseformasjonen. Det ble påvist en 127 m gasskolonne med gode reservoaregenskaper. Størrelsen på funnet er mellom 8 og 14 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, og et sidesteg vil bli boret til et dypereliggende prospekt.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil nå vurdere utbygging sammen med de nærliggende funnene 6707/10-1 (”Luva”) og 6706/12-1 (”Snefrid Sør”).

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 218. Tillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3356 meter under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt.

Havdypet var 1248 meter.

Brønn 6707/10-2 S ble boret av Transocean Leader som nå skal bore sidesteget 6707/10-2 A i samme utvinningstillatelse.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 218 : (se OD' faktasider)  

kartPressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.