6707/10-2 S

16.10.2008 Pressemelding 55/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 218, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6707/10-2 S. Brønnen er lokalisert rett sydøst for gassfunnet 6707/10-1 (”Luva”) i Norskehavet og 280 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra øvre kritt (Niseformasjonen), og den ble boret på et prospekt kalt Haklang.

Brønnen påviste gass i Niseformasjonen. Det ble påvist en 127 m gasskolonne med gode reservoaregenskaper. Størrelsen på funnet er mellom 8 og 14 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, og et sidesteg vil bli boret til et dypereliggende prospekt.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil nå vurdere utbygging sammen med de nærliggende funnene 6707/10-1 (”Luva”) og 6706/12-1 (”Snefrid Sør”).

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 218. Tillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3356 meter under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt.

Havdypet var 1248 meter.

Brønn 6707/10-2 S ble boret av Transocean Leader som nå skal bore sidesteget 6707/10-2 A i samme utvinningstillatelse.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 218 : (se OD' faktasider)  

kartPressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.