6707/10-2 S

16.10.2008 Pressemelding 55/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 218, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6707/10-2 S. Brønnen er lokalisert rett sydøst for gassfunnet 6707/10-1 (”Luva”) i Norskehavet og 280 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra øvre kritt (Niseformasjonen), og den ble boret på et prospekt kalt Haklang.

Brønnen påviste gass i Niseformasjonen. Det ble påvist en 127 m gasskolonne med gode reservoaregenskaper. Størrelsen på funnet er mellom 8 og 14 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, og et sidesteg vil bli boret til et dypereliggende prospekt.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil nå vurdere utbygging sammen med de nærliggende funnene 6707/10-1 (”Luva”) og 6706/12-1 (”Snefrid Sør”).

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 218. Tillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3356 meter under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt.

Havdypet var 1248 meter.

Brønn 6707/10-2 S ble boret av Transocean Leader som nå skal bore sidesteget 6707/10-2 A i samme utvinningstillatelse.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 218 : (se OD' faktasider)  

kartPressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 

Oppdatert: 04.09.2009