6407/8-4 A

16.06.2008 Pressemelding 32/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 348, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/8-4 A. Brønnen er lokalisert 30 kilometer nordøst for Njordfeltet og ni kilometer nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter i det nordlige segmentet i et prospekt kalt Galtvort. Brønnen var et planlagt sidesteg og den påviste gass i midtre til nedre jura reservoarbergarter. Det ble i mai 2008 påvist gass på samme nivå i det sørlige segmentet av Galtvortprospektet med funnbrønn 6407/8-4 S. Tilsammen er størrelsen på funnet anslått til mellom 1 og 3 milliard Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil nå evaluere funnstørrelsen for nærmere avklaring før en utbyggingsløsing vil bli vurdert. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking av reservoaret.

Disse to brønnene er de første i utvinningstillatelse 348 som ble tildelt i TFO 2004. Neste letebrønn i tillatelsen er planlagt i 2009.

Brønn 6407/8-4 A ble boret til et vertikalt dyp av 2300 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet var 266 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 107 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/7-8 der StatoilHydro er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 348.

-  Endeavour Energy Norge AS: 2.5%
-  Concedo ASA: 5%
-  Petoro AS: 7.5%
-  E.ON Ruhrgas Norge AS: 17.5%
-  Norwegian Energy Company ASA 17.5%
-  Gaz de France Norge AS: 20%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 30%


kart

 

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.