6407/8-4 A

16.06.2008 Pressemelding 32/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 348, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/8-4 A. Brønnen er lokalisert 30 kilometer nordøst for Njordfeltet og ni kilometer nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter i det nordlige segmentet i et prospekt kalt Galtvort. Brønnen var et planlagt sidesteg og den påviste gass i midtre til nedre jura reservoarbergarter. Det ble i mai 2008 påvist gass på samme nivå i det sørlige segmentet av Galtvortprospektet med funnbrønn 6407/8-4 S. Tilsammen er størrelsen på funnet anslått til mellom 1 og 3 milliard Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil nå evaluere funnstørrelsen for nærmere avklaring før en utbyggingsløsing vil bli vurdert. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking av reservoaret.

Disse to brønnene er de første i utvinningstillatelse 348 som ble tildelt i TFO 2004. Neste letebrønn i tillatelsen er planlagt i 2009.

Brønn 6407/8-4 A ble boret til et vertikalt dyp av 2300 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet var 266 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 107 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/7-8 der StatoilHydro er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 348.

-  Endeavour Energy Norge AS: 2.5%
-  Concedo ASA: 5%
-  Petoro AS: 7.5%
-  E.ON Ruhrgas Norge AS: 17.5%
-  Norwegian Energy Company ASA 17.5%
-  Gaz de France Norge AS: 20%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 30%


kart

 

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.