6407/6-6

31.01.2008 Pressemelding 8/2008:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 312, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/6-6 i Norskehavet.

Målet for brønnen var å undersøke potensialet for gass i sandsteiner av midtre jura alder i et prospekt kalt Gamma. Prospektet ligger cirka åtte kilometer sørøst for Mikkelfeltet.

Brønnen påviste våtgass. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger viser at funnet består av 2 til 3 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Det planlegges å knytte gassfunnet opp mot infrastrukturen i området (Åsgard).

Utvinningstillatelse 312 ble gitt i TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) i 2003. Undersøkelsesbrønn 6407/6-6 ble boret til et totalt dyp på 2508 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Havdypet var 226 meter.

Brønnen skal plugges permanent før boreinnretningen Ocean Vanguard forlater lokasjonen for å bore en produksjonsbrønn på Alvefeltet i Norskehavet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 312
-  Eni Norge AS: 17%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 24%
-  Mobil Development Norway AS: 24%
-  StatoilHydro ASA: 35%

 

kart

 

kart


Kontaktperson i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.