6407/6-6

31.01.2008 Pressemelding 8/2008:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 312, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/6-6 i Norskehavet.

Målet for brønnen var å undersøke potensialet for gass i sandsteiner av midtre jura alder i et prospekt kalt Gamma. Prospektet ligger cirka åtte kilometer sørøst for Mikkelfeltet.

Brønnen påviste våtgass. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger viser at funnet består av 2 til 3 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Det planlegges å knytte gassfunnet opp mot infrastrukturen i området (Åsgard).

Utvinningstillatelse 312 ble gitt i TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) i 2003. Undersøkelsesbrønn 6407/6-6 ble boret til et totalt dyp på 2508 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Havdypet var 226 meter.

Brønnen skal plugges permanent før boreinnretningen Ocean Vanguard forlater lokasjonen for å bore en produksjonsbrønn på Alvefeltet i Norskehavet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 312
-  Eni Norge AS: 17%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 24%
-  Mobil Development Norway AS: 24%
-  StatoilHydro ASA: 35%

 

kart

 

kart


Kontaktperson i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.