6407/6-6

31.01.2008 Pressemelding 8/2008:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 312, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/6-6 i Norskehavet.

Målet for brønnen var å undersøke potensialet for gass i sandsteiner av midtre jura alder i et prospekt kalt Gamma. Prospektet ligger cirka åtte kilometer sørøst for Mikkelfeltet.

Brønnen påviste våtgass. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger viser at funnet består av 2 til 3 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Det planlegges å knytte gassfunnet opp mot infrastrukturen i området (Åsgard).

Utvinningstillatelse 312 ble gitt i TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) i 2003. Undersøkelsesbrønn 6407/6-6 ble boret til et totalt dyp på 2508 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Havdypet var 226 meter.

Brønnen skal plugges permanent før boreinnretningen Ocean Vanguard forlater lokasjonen for å bore en produksjonsbrønn på Alvefeltet i Norskehavet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 312
-  Eni Norge AS: 17%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 24%
-  Mobil Development Norway AS: 24%
-  StatoilHydro ASA: 35%

 

kart

 

kart


Kontaktperson i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009