6507/3-5 S

08.05.2008 Pressemelding 24/2008: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av brønn 6507/3-5 S. Brønnen er en leteforlengelse i en produksjonsbrønn på Alvefeltet. Brønnen er lokalisert om lag 16 kilometer sørvest for Nornefeltet.

Hensikten med leteforlengelsen av brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter, som ligger dypere enn reservoaret som er påvist i tidligere brønner på Alvefeltet.

Leteforlengelsen av brønnen påviste gass/kondensat i sandsteiner av midtre jura alder. Størrelsen på funnet er mellom 3 og 5 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Det ble også påtruffet en tynn oljesone under gassen. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen vil bli midlertidig plugget, og det planlegges en komplettering av det tidligere påviste reservoaret høsten 2008. Gassen i Alvefeltet skal tas inn til Norne.

Rettighetshaverne vil vurdere hvordan tilleggsressursene som ble påvist i leteforlengelsen kan utvinnes.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 159 B. Tillatelsen ble opprinnelig tildelt i konsesjonsrunde 12B i 1989 og senere fradelt i 2004 som utvinningstillatelse 159 B.

Undersøkelsesbrønn 6507/3-5 S ble boret til et vertikalt dyp av 3834 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter av nedre jura alder.

Brønn 6507/3-5 S ble gjennomført med boreinnretningen Ocean Vanguard på 368 meters vanndyp. Ocean Vanguard skal nå til irsk sokkel for å bore en undersøkelsesbrønn for StatoilHydro ASA.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 159 B

-  DONG E&P Norge AS: 15%
-  StatoilHydro ASA: 85%


 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 60 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.