6507/3-5 S

08.05.2008 Pressemelding 24/2008: StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av brønn 6507/3-5 S. Brønnen er en leteforlengelse i en produksjonsbrønn på Alvefeltet. Brønnen er lokalisert om lag 16 kilometer sørvest for Nornefeltet.

Hensikten med leteforlengelsen av brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter, som ligger dypere enn reservoaret som er påvist i tidligere brønner på Alvefeltet.

Leteforlengelsen av brønnen påviste gass/kondensat i sandsteiner av midtre jura alder. Størrelsen på funnet er mellom 3 og 5 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Det ble også påtruffet en tynn oljesone under gassen. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen vil bli midlertidig plugget, og det planlegges en komplettering av det tidligere påviste reservoaret høsten 2008. Gassen i Alvefeltet skal tas inn til Norne.

Rettighetshaverne vil vurdere hvordan tilleggsressursene som ble påvist i leteforlengelsen kan utvinnes.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 159 B. Tillatelsen ble opprinnelig tildelt i konsesjonsrunde 12B i 1989 og senere fradelt i 2004 som utvinningstillatelse 159 B.

Undersøkelsesbrønn 6507/3-5 S ble boret til et vertikalt dyp av 3834 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter av nedre jura alder.

Brønn 6507/3-5 S ble gjennomført med boreinnretningen Ocean Vanguard på 368 meters vanndyp. Ocean Vanguard skal nå til irsk sokkel for å bore en undersøkelsesbrønn for StatoilHydro ASA.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 159 B

-  DONG E&P Norge AS: 15%
-  StatoilHydro ASA: 85%


 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 60 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.