6407/7-8

12.09.2008 Pressemelding 50/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 107, avslutter undersøkelsesbrønn 6407/7-8. Brønnen, som påviste gass/kondensat, er lokalisert om lag 16 kilometer nord for Njordfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise gass/kondensat i midtre til nedre jura reservoarbergarter i et prospekt kalt Noatun.

Brønnen påviste gass/kondensat midtre til nedre jura. Størrelsen på funnet er foreløpig uavklart. Brønnen har blitt formasjonstestet (mini DST) og det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det skal bores et sidesteg for å prøve å fastslå gass/vann-kontakten og størrelsen på funnet. 

Dette er den 11 letebrønnen i utvinningstillatelse 107. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 5110 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 293 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha, som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 107 med boring av sidesteg 6407/7-8A.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 107 (se OD's faktasider)

 

 kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009