31/4-A-01 AT2

23.10.2008 Pressemelding 59/2008: StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 055, har avsluttet boringen av utvinningsbrønn 31/4-A-01 AT2 på Bragefeltet i Nordsjøen.

I tillegg til å være utvinningsbrønn, hadde brønnen to letemål i midtre og nedre jura reservoarbergarter.

Det ble påvist olje i øvre deler av Brentgruppen. Størrelsen på funnet er trolig mellom 0,3 – 1 million Sm3 utvinnbar olje. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Utvinningstillatelsen ble tildelt i 4. konsesjonsrunde i 1979. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2513 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordgruppen i nedre jura.

Havdypet er 137 meter. Brønnen blir nå komplettert og satt i produksjon.

Brønnen ble boret fra Brageplattformen.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse PL055 (se OD's faktasider) 

 

kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009