7222/6-1 S

07.03.2008 Pressemelding 16/2008:StatoilHydro Petroleum AS, har som operatør for utvinningstillatelse 228, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7222/6-1 S.

Brønnen ble boret på et prospekt kalt ”Obesum” i blokk 7222/6, om lag 175 kilometer nord-nordvest for Hammerfest. Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner av mellom- og sentrias alder.

Brønnen påviste hydrokarboner i sandsteiner av mellomtrias alder. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Det vil bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare ressurspotensialet i funnet. Det er planlagt ytterligere en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelsen i løpet av 2008. 

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 228. Utvinningstilatelse 228 ble tildelt i Barentshavprosjektet i 1997, med Saga Petroleum ASA som operatør.

Undersøkelsesbrønn 7222/6-1 S ble boret til et totalt dyp på 2825 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter fra tidligtrias. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt

Brønn 7222/6-1 S ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 364 meters vanndyp. Polar Pioneer skal nå bore avgrensningsbrønn 7123/4-1 S i utvinningstillatelse 110C der StatoilHydro er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 228.
-  StatoilHydro Petroleum AS: 50%
-  StatoilHydro ASA: 50%

 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.