7222/6-1 S

07.03.2008 Pressemelding 16/2008:StatoilHydro Petroleum AS, har som operatør for utvinningstillatelse 228, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7222/6-1 S.

Brønnen ble boret på et prospekt kalt ”Obesum” i blokk 7222/6, om lag 175 kilometer nord-nordvest for Hammerfest. Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner av mellom- og sentrias alder.

Brønnen påviste hydrokarboner i sandsteiner av mellomtrias alder. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Det vil bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare ressurspotensialet i funnet. Det er planlagt ytterligere en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelsen i løpet av 2008. 

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 228. Utvinningstilatelse 228 ble tildelt i Barentshavprosjektet i 1997, med Saga Petroleum ASA som operatør.

Undersøkelsesbrønn 7222/6-1 S ble boret til et totalt dyp på 2825 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter fra tidligtrias. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt

Brønn 7222/6-1 S ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 364 meters vanndyp. Polar Pioneer skal nå bore avgrensningsbrønn 7123/4-1 S i utvinningstillatelse 110C der StatoilHydro er operatør.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 228.
-  StatoilHydro Petroleum AS: 50%
-  StatoilHydro ASA: 50%

 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009