16/1-9

16.04.2008 Pressemelding 20/2008: Noil Energy ASA, som operatør av utvinningstillatelse 001 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-9. Brønnen ligger drøyt 20 kilometer nordøst for funnet 15/3-1 S Gudrun i  Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura og i øvre trias (i et prospekt kalt Draupne). Brønnen påviste lett olje med en mindre gasskappe i midtre jura reservoarbergarter. Da olje/vann-kontakten ikke ble påvist i brønnen, er det for tidlig å kunne oppgi størrelsen på funnet. Sekundært letemål var å påvise petroleum i paleocene, som var tørr.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling med kjerneprøver og væskeprøver. Funnet vil nå bli kartlagt i detalj før en aktuell avgrensingsbrønn blir planlagt boret for å avklare størrelsen på funnet og for å skaffe ytterligere reservoardata.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 001 B. Tillatelsen ble opprinnelig tildelt i 1. konsesjonsrunde i 1965 og senere fradelt i 1999.

Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 2511 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet var 111 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/1-9 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 373 S i den nordlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/3-1 S der BG Norge er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 001 B.
-  PA Resources Norway AS: 15%
-  Det norske oljeselskap ASA: 35%
-  StatoilHydro ASA: 50%

 

kart

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet:
Johannes Kjøde, tlf. 51 87 60 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).