16/1-9

16.04.2008 Pressemelding 20/2008: Noil Energy ASA, som operatør av utvinningstillatelse 001 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-9. Brønnen ligger drøyt 20 kilometer nordøst for funnet 15/3-1 S Gudrun i  Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura og i øvre trias (i et prospekt kalt Draupne). Brønnen påviste lett olje med en mindre gasskappe i midtre jura reservoarbergarter. Da olje/vann-kontakten ikke ble påvist i brønnen, er det for tidlig å kunne oppgi størrelsen på funnet. Sekundært letemål var å påvise petroleum i paleocene, som var tørr.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling med kjerneprøver og væskeprøver. Funnet vil nå bli kartlagt i detalj før en aktuell avgrensingsbrønn blir planlagt boret for å avklare størrelsen på funnet og for å skaffe ytterligere reservoardata.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 001 B. Tillatelsen ble opprinnelig tildelt i 1. konsesjonsrunde i 1965 og senere fradelt i 1999.

Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 2511 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet var 111 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/1-9 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 373 S i den nordlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/3-1 S der BG Norge er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 001 B.
-  PA Resources Norway AS: 15%
-  Det norske oljeselskap ASA: 35%
-  StatoilHydro ASA: 50%

 

kart

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet:
Johannes Kjøde, tlf. 51 87 60 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.