16/1-9

16.04.2008 Pressemelding 20/2008: Noil Energy ASA, som operatør av utvinningstillatelse 001 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-9. Brønnen ligger drøyt 20 kilometer nordøst for funnet 15/3-1 S Gudrun i  Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura og i øvre trias (i et prospekt kalt Draupne). Brønnen påviste lett olje med en mindre gasskappe i midtre jura reservoarbergarter. Da olje/vann-kontakten ikke ble påvist i brønnen, er det for tidlig å kunne oppgi størrelsen på funnet. Sekundært letemål var å påvise petroleum i paleocene, som var tørr.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling med kjerneprøver og væskeprøver. Funnet vil nå bli kartlagt i detalj før en aktuell avgrensingsbrønn blir planlagt boret for å avklare størrelsen på funnet og for å skaffe ytterligere reservoardata.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 001 B. Tillatelsen ble opprinnelig tildelt i 1. konsesjonsrunde i 1965 og senere fradelt i 1999.

Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 2511 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet var 111 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/1-9 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 373 S i den nordlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/3-1 S der BG Norge er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 001 B.
-  PA Resources Norway AS: 15%
-  Det norske oljeselskap ASA: 35%
-  StatoilHydro ASA: 50%

 

kart

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet:
Johannes Kjøde, tlf. 51 87 60 00

Oppdatert: 04.09.2009