16/1-9

16.04.2008 Pressemelding 20/2008: Noil Energy ASA, som operatør av utvinningstillatelse 001 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-9. Brønnen ligger drøyt 20 kilometer nordøst for funnet 15/3-1 S Gudrun i  Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura og i øvre trias (i et prospekt kalt Draupne). Brønnen påviste lett olje med en mindre gasskappe i midtre jura reservoarbergarter. Da olje/vann-kontakten ikke ble påvist i brønnen, er det for tidlig å kunne oppgi størrelsen på funnet. Sekundært letemål var å påvise petroleum i paleocene, som var tørr.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling med kjerneprøver og væskeprøver. Funnet vil nå bli kartlagt i detalj før en aktuell avgrensingsbrønn blir planlagt boret for å avklare størrelsen på funnet og for å skaffe ytterligere reservoardata.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 001 B. Tillatelsen ble opprinnelig tildelt i 1. konsesjonsrunde i 1965 og senere fradelt i 1999.

Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 2511 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet var 111 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/1-9 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 373 S i den nordlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/3-1 S der BG Norge er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 001 B.
-  PA Resources Norway AS: 15%
-  Det norske oljeselskap ASA: 35%
-  StatoilHydro ASA: 50%

 

kart

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet:
Johannes Kjøde, tlf. 51 87 60 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.