25/11-25 S

20.02.2008 Pressemelding 13/2008:StatoilHydro Petroleum AS, som operatør for utvinningstillatelse 169, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-25 S. Brønnen er lokalisert like sørvest av Granefeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleogene reservoarbergart. Brønnen påviste olje. Størrelsen på funnet er beregnet til 3 - 5 millioner Sm3 utvinnbare olje. Funnet er interessant og kan, sett i sammenheng med andre funn i området, være aktuell for videre utvikling.

Brønnen er den 13. letebrønnen i utvinningstillatelse 169. Tillatelsen ble tildelt i 13. konsesjonsrunde i 1991.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 1804 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av paleogen alder.

Havdypet er 125 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/11-25 S ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/11-25 A, som sidesteg, for å påvise petroleum i et nærliggende prospekt i samme utvinningstillatelse.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 169
-  StatoilHydro ASA: 12%
-  ExxonMobil Exploration & Production Norway AS: 13%
-  Petoro AS: 30%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 45%


kart

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009