15/12-19

14.05.2008 Pressemelding 27/2008:  BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse 292, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-19 i Nordsjøen, sør for Varg-feltet. Brønnen påviste gass og olje i bergarter av jura (Sleipner-formasjonen) og trias alder (Skagerrak-formasjonen).

Et omfattende datainnsamlingsprogram er utført og brønnen er produksjonstestet med en oljerate på om lag 750 Sm3/dag.

Ressurspotensialet blir nærmere vurdert og et foreløpig estimat viser utvinnbare reserver mellom 3 og 5 mill. Sm3 oljeekvivalenter. Estimatet inkluderer også 6/3-1 funnet. Det er satt i gang studier for å vurdere utbygging av funnet.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3169 meter under havoverflaten. Boringen ble utført med boreinnretningen Mærsk Guardian på 86 meters vanndyp.

Utvinningstillatelse 292 ble tildelt i nordsjøtildelingene i 2002 til DNO som operatør. BG overtok operatørskapet fra Lundin i 2005 og har en 60 prosents andel, Lundin har de resterende 40 prosent.

Brønnen blir nå plugget og forlatt og Mærsk Guardian går videre til utvinningstillatelse PL274 for å bore undersøkelsesbrønn 1/3-11 for Dong.

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel  51 87 60 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.