15/12-19

14.05.2008 Pressemelding 27/2008:  BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse 292, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-19 i Nordsjøen, sør for Varg-feltet. Brønnen påviste gass og olje i bergarter av jura (Sleipner-formasjonen) og trias alder (Skagerrak-formasjonen).

Et omfattende datainnsamlingsprogram er utført og brønnen er produksjonstestet med en oljerate på om lag 750 Sm3/dag.

Ressurspotensialet blir nærmere vurdert og et foreløpig estimat viser utvinnbare reserver mellom 3 og 5 mill. Sm3 oljeekvivalenter. Estimatet inkluderer også 6/3-1 funnet. Det er satt i gang studier for å vurdere utbygging av funnet.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3169 meter under havoverflaten. Boringen ble utført med boreinnretningen Mærsk Guardian på 86 meters vanndyp.

Utvinningstillatelse 292 ble tildelt i nordsjøtildelingene i 2002 til DNO som operatør. BG overtok operatørskapet fra Lundin i 2005 og har en 60 prosents andel, Lundin har de resterende 40 prosent.

Brønnen blir nå plugget og forlatt og Mærsk Guardian går videre til utvinningstillatelse PL274 for å bore undersøkelsesbrønn 1/3-11 for Dong.

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel  51 87 60 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.