15/12-19

14.05.2008 Pressemelding 27/2008:  BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse 292, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-19 i Nordsjøen, sør for Varg-feltet. Brønnen påviste gass og olje i bergarter av jura (Sleipner-formasjonen) og trias alder (Skagerrak-formasjonen).

Et omfattende datainnsamlingsprogram er utført og brønnen er produksjonstestet med en oljerate på om lag 750 Sm3/dag.

Ressurspotensialet blir nærmere vurdert og et foreløpig estimat viser utvinnbare reserver mellom 3 og 5 mill. Sm3 oljeekvivalenter. Estimatet inkluderer også 6/3-1 funnet. Det er satt i gang studier for å vurdere utbygging av funnet.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3169 meter under havoverflaten. Boringen ble utført med boreinnretningen Mærsk Guardian på 86 meters vanndyp.

Utvinningstillatelse 292 ble tildelt i nordsjøtildelingene i 2002 til DNO som operatør. BG overtok operatørskapet fra Lundin i 2005 og har en 60 prosents andel, Lundin har de resterende 40 prosent.

Brønnen blir nå plugget og forlatt og Mærsk Guardian går videre til utvinningstillatelse PL274 for å bore undersøkelsesbrønn 1/3-11 for Dong.

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel  51 87 60 00

Oppdatert: 04.09.2009