15/12-19

14.05.2008 Pressemelding 27/2008:  BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse 292, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-19 i Nordsjøen, sør for Varg-feltet. Brønnen påviste gass og olje i bergarter av jura (Sleipner-formasjonen) og trias alder (Skagerrak-formasjonen).

Et omfattende datainnsamlingsprogram er utført og brønnen er produksjonstestet med en oljerate på om lag 750 Sm3/dag.

Ressurspotensialet blir nærmere vurdert og et foreløpig estimat viser utvinnbare reserver mellom 3 og 5 mill. Sm3 oljeekvivalenter. Estimatet inkluderer også 6/3-1 funnet. Det er satt i gang studier for å vurdere utbygging av funnet.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3169 meter under havoverflaten. Boringen ble utført med boreinnretningen Mærsk Guardian på 86 meters vanndyp.

Utvinningstillatelse 292 ble tildelt i nordsjøtildelingene i 2002 til DNO som operatør. BG overtok operatørskapet fra Lundin i 2005 og har en 60 prosents andel, Lundin har de resterende 40 prosent.

Brønnen blir nå plugget og forlatt og Mærsk Guardian går videre til utvinningstillatelse PL274 for å bore undersøkelsesbrønn 1/3-11 for Dong.

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel  51 87 60 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.