34/3-1 S

11.08.2008 Pressemelding 41/2008: BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse 373 S, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 34/3-1S i den nordlige delen av Nordsjøen, nordøst for Snorrefeltet. Brønnen påviste olje i bergarter av Jura alder.

Letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre jura. Det ble påvist olje i reservoarbergarter fra nedre jura, i Cookformasjonen.

Et omfattende datainnsamlingsprogram er utført, og brønnen er produksjonstestet. Ressurspotensialet skal vurderes nærmere gjennom å bore en sidestegsbrønn.

Boringen ble utført med boreinnretningen Bredford Dolphin på 410 meters vanndyp. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4057 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av trias alder.

Utvinningstillatelse 373 S ble tildelt i TFO i 2005.

Etter sidesteget skal brønnen plugges og forlates. Bredford Dolphin flyttes deretter  til utvinningstillatelse 338 for å bore avgrensningsbrønn 16/1-8 for Lundin Norway AS.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 373 S (se OD's faktasider)


kart

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.