34/3-1 S

11.08.2008 Pressemelding 41/2008: BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse 373 S, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 34/3-1S i den nordlige delen av Nordsjøen, nordøst for Snorrefeltet. Brønnen påviste olje i bergarter av Jura alder.

Letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre jura. Det ble påvist olje i reservoarbergarter fra nedre jura, i Cookformasjonen.

Et omfattende datainnsamlingsprogram er utført, og brønnen er produksjonstestet. Ressurspotensialet skal vurderes nærmere gjennom å bore en sidestegsbrønn.

Boringen ble utført med boreinnretningen Bredford Dolphin på 410 meters vanndyp. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4057 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av trias alder.

Utvinningstillatelse 373 S ble tildelt i TFO i 2005.

Etter sidesteget skal brønnen plugges og forlates. Bredford Dolphin flyttes deretter  til utvinningstillatelse 338 for å bore avgrensningsbrønn 16/1-8 for Lundin Norway AS.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 373 S (se OD's faktasider)


kart

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.