34/3-1 S

11.08.2008 Pressemelding 41/2008: BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse 373 S, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 34/3-1S i den nordlige delen av Nordsjøen, nordøst for Snorrefeltet. Brønnen påviste olje i bergarter av Jura alder.

Letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre jura. Det ble påvist olje i reservoarbergarter fra nedre jura, i Cookformasjonen.

Et omfattende datainnsamlingsprogram er utført, og brønnen er produksjonstestet. Ressurspotensialet skal vurderes nærmere gjennom å bore en sidestegsbrønn.

Boringen ble utført med boreinnretningen Bredford Dolphin på 410 meters vanndyp. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4057 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av trias alder.

Utvinningstillatelse 373 S ble tildelt i TFO i 2005.

Etter sidesteget skal brønnen plugges og forlates. Bredford Dolphin flyttes deretter  til utvinningstillatelse 338 for å bore avgrensningsbrønn 16/1-8 for Lundin Norway AS.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 373 S (se OD's faktasider)


kart

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.