34/3-1 S

11.08.2008 Pressemelding 41/2008: BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse 373 S, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 34/3-1S i den nordlige delen av Nordsjøen, nordøst for Snorrefeltet. Brønnen påviste olje i bergarter av Jura alder.

Letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre jura. Det ble påvist olje i reservoarbergarter fra nedre jura, i Cookformasjonen.

Et omfattende datainnsamlingsprogram er utført, og brønnen er produksjonstestet. Ressurspotensialet skal vurderes nærmere gjennom å bore en sidestegsbrønn.

Boringen ble utført med boreinnretningen Bredford Dolphin på 410 meters vanndyp. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4057 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av trias alder.

Utvinningstillatelse 373 S ble tildelt i TFO i 2005.

Etter sidesteget skal brønnen plugges og forlates. Bredford Dolphin flyttes deretter  til utvinningstillatelse 338 for å bore avgrensningsbrønn 16/1-8 for Lundin Norway AS.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 373 S (se OD's faktasider)


kart

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009