35/11-B-23-H

14.01.2008 Pressemelding 6/2008:StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 090 og 090D, har avsluttet boringen av utvinningsbrønn med letemål, brønn 35/11-B-23-H i Framområdet. Brønnen er lokalisert 10 kilometer nord for Troll.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i prospektet ”C Øst”. Brønnen påviste petroleum. Størrelsen på funnet er mellom 3 og 6 millioner Sm3 oljeekvivalenter, hvorav mesteparten er olje.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Framfeltet. Det er boret mange letebrønner i utvinningstillatelse 090. Dette er en forpliktelsesbrønn for utvinningstillatelse 090 D. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 2525 meter under havflaten, og ble avsluttet i tidlig jura. Den delen av brønnen som påtraff letemålet blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 35/11-B23-H ble boret av boreinnretningen Bideford Dolphin som fortsetter boringen på Fram.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 090 & 090 D er:

StatoilHydro ASA: 20 prosent
StatoilHydro Petroleum AS: 25 prosent
Gaz de France Norge AS: 15 prosent
Idemitsu Petroleum Norge AS: 15 prosent
Mobil Development Norway AS: 25 prosent



kart

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51876100

Oppdatert: 04.09.2009