35/11-B-23-H

14.01.2008 Pressemelding 6/2008:StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 090 og 090D, har avsluttet boringen av utvinningsbrønn med letemål, brønn 35/11-B-23-H i Framområdet. Brønnen er lokalisert 10 kilometer nord for Troll.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i prospektet ”C Øst”. Brønnen påviste petroleum. Størrelsen på funnet er mellom 3 og 6 millioner Sm3 oljeekvivalenter, hvorav mesteparten er olje.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Framfeltet. Det er boret mange letebrønner i utvinningstillatelse 090. Dette er en forpliktelsesbrønn for utvinningstillatelse 090 D. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 2525 meter under havflaten, og ble avsluttet i tidlig jura. Den delen av brønnen som påtraff letemålet blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 35/11-B23-H ble boret av boreinnretningen Bideford Dolphin som fortsetter boringen på Fram.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 090 & 090 D er:

StatoilHydro ASA: 20 prosent
StatoilHydro Petroleum AS: 25 prosent
Gaz de France Norge AS: 15 prosent
Idemitsu Petroleum Norge AS: 15 prosent
Mobil Development Norway AS: 25 prosentkart

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51876100

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.