35/11-B-23-H

14.01.2008 Pressemelding 6/2008:StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 090 og 090D, har avsluttet boringen av utvinningsbrønn med letemål, brønn 35/11-B-23-H i Framområdet. Brønnen er lokalisert 10 kilometer nord for Troll.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i prospektet ”C Øst”. Brønnen påviste petroleum. Størrelsen på funnet er mellom 3 og 6 millioner Sm3 oljeekvivalenter, hvorav mesteparten er olje.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Framfeltet. Det er boret mange letebrønner i utvinningstillatelse 090. Dette er en forpliktelsesbrønn for utvinningstillatelse 090 D. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 2525 meter under havflaten, og ble avsluttet i tidlig jura. Den delen av brønnen som påtraff letemålet blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 35/11-B23-H ble boret av boreinnretningen Bideford Dolphin som fortsetter boringen på Fram.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 090 & 090 D er:

StatoilHydro ASA: 20 prosent
StatoilHydro Petroleum AS: 25 prosent
Gaz de France Norge AS: 15 prosent
Idemitsu Petroleum Norge AS: 15 prosent
Mobil Development Norway AS: 25 prosentkart

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51876100

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.