2/4-20

21.02.2008 Pressemelding 14/2008:ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør av utvinningstillatelse 018, har avsluttet boringen av HPHT (høy trykk, høy temperatur) undersøkelsesbrønn 2/4-20.

Brønnen er lokalisert 8 kilometer nord for Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Brønnen ble boret for å teste to prospektive nivåer av mellom- senjura og perm alder som definerte prospektet ”North Ekofisk”. 2/4-20 ble boret på 68 meters vanndyp til en total vertikal dybde av 5673 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av midt perm alder (Rotliegendes gruppen).

Brønnen var tørr. Det ble påvist reservoarutvikling i begge letemål, men det ble ikke påtruffet hydrokarboner på hverken jura eller perm nivåer. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Boringen ble gjennomført av boreinnretningen Mærsk Gallant, som nå blir flyttet til blokk 2/9 i Nordsjøen hvor den skal bore en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 273, med ConocoPhillips Skandinavia AS som operatør.

Brønnen er en forpliktelsesbrønn for utvinningstillatelse 275 som ble tildelt i NST2001 i 2002, men ettersom prospektet også strekker seg inn i utvinningstillatelse 018 i sør ble det etter søknad gitt godkjenning for å bore brønnen her.


Rettighetshavere i både utvinningstillatelse 275 og utvinningstillatelse 018.
-  StatoilHydro ASA: 0.95%
-  Petoro AS: 5%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 6.65%
-  Eni Norge AS: 12.39%
-  ConocoPhillips Skandinavia AS: 35.11%
-  Total E&P Norge AS: 39.90%

 

kart

 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).