2/4-20

21.02.2008 Pressemelding 14/2008:ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør av utvinningstillatelse 018, har avsluttet boringen av HPHT (høy trykk, høy temperatur) undersøkelsesbrønn 2/4-20.

Brønnen er lokalisert 8 kilometer nord for Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Brønnen ble boret for å teste to prospektive nivåer av mellom- senjura og perm alder som definerte prospektet ”North Ekofisk”. 2/4-20 ble boret på 68 meters vanndyp til en total vertikal dybde av 5673 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av midt perm alder (Rotliegendes gruppen).

Brønnen var tørr. Det ble påvist reservoarutvikling i begge letemål, men det ble ikke påtruffet hydrokarboner på hverken jura eller perm nivåer. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Boringen ble gjennomført av boreinnretningen Mærsk Gallant, som nå blir flyttet til blokk 2/9 i Nordsjøen hvor den skal bore en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 273, med ConocoPhillips Skandinavia AS som operatør.

Brønnen er en forpliktelsesbrønn for utvinningstillatelse 275 som ble tildelt i NST2001 i 2002, men ettersom prospektet også strekker seg inn i utvinningstillatelse 018 i sør ble det etter søknad gitt godkjenning for å bore brønnen her.


Rettighetshavere i både utvinningstillatelse 275 og utvinningstillatelse 018.
-  StatoilHydro ASA: 0.95%
-  Petoro AS: 5%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 6.65%
-  Eni Norge AS: 12.39%
-  ConocoPhillips Skandinavia AS: 35.11%
-  Total E&P Norge AS: 39.90%

 

kart

 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.