2/4-20

21.02.2008 Pressemelding 14/2008:ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør av utvinningstillatelse 018, har avsluttet boringen av HPHT (høy trykk, høy temperatur) undersøkelsesbrønn 2/4-20.

Brønnen er lokalisert 8 kilometer nord for Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Brønnen ble boret for å teste to prospektive nivåer av mellom- senjura og perm alder som definerte prospektet ”North Ekofisk”. 2/4-20 ble boret på 68 meters vanndyp til en total vertikal dybde av 5673 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av midt perm alder (Rotliegendes gruppen).

Brønnen var tørr. Det ble påvist reservoarutvikling i begge letemål, men det ble ikke påtruffet hydrokarboner på hverken jura eller perm nivåer. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Boringen ble gjennomført av boreinnretningen Mærsk Gallant, som nå blir flyttet til blokk 2/9 i Nordsjøen hvor den skal bore en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 273, med ConocoPhillips Skandinavia AS som operatør.

Brønnen er en forpliktelsesbrønn for utvinningstillatelse 275 som ble tildelt i NST2001 i 2002, men ettersom prospektet også strekker seg inn i utvinningstillatelse 018 i sør ble det etter søknad gitt godkjenning for å bore brønnen her.


Rettighetshavere i både utvinningstillatelse 275 og utvinningstillatelse 018.
-  StatoilHydro ASA: 0.95%
-  Petoro AS: 5%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 6.65%
-  Eni Norge AS: 12.39%
-  ConocoPhillips Skandinavia AS: 35.11%
-  Total E&P Norge AS: 39.90%

 

kart

 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009