2/4-20

21.02.2008 Pressemelding 14/2008:ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør av utvinningstillatelse 018, har avsluttet boringen av HPHT (høy trykk, høy temperatur) undersøkelsesbrønn 2/4-20.

Brønnen er lokalisert 8 kilometer nord for Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Brønnen ble boret for å teste to prospektive nivåer av mellom- senjura og perm alder som definerte prospektet ”North Ekofisk”. 2/4-20 ble boret på 68 meters vanndyp til en total vertikal dybde av 5673 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av midt perm alder (Rotliegendes gruppen).

Brønnen var tørr. Det ble påvist reservoarutvikling i begge letemål, men det ble ikke påtruffet hydrokarboner på hverken jura eller perm nivåer. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Boringen ble gjennomført av boreinnretningen Mærsk Gallant, som nå blir flyttet til blokk 2/9 i Nordsjøen hvor den skal bore en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 273, med ConocoPhillips Skandinavia AS som operatør.

Brønnen er en forpliktelsesbrønn for utvinningstillatelse 275 som ble tildelt i NST2001 i 2002, men ettersom prospektet også strekker seg inn i utvinningstillatelse 018 i sør ble det etter søknad gitt godkjenning for å bore brønnen her.


Rettighetshavere i både utvinningstillatelse 275 og utvinningstillatelse 018.
-  StatoilHydro ASA: 0.95%
-  Petoro AS: 5%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 6.65%
-  Eni Norge AS: 12.39%
-  ConocoPhillips Skandinavia AS: 35.11%
-  Total E&P Norge AS: 39.90%

 

kart

 

kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.