30/2-4 S

18.08.2008 Pressemelding nr 42/2008:StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 051, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/2-4 S. Brønnen, som var tørr, ligger ved Huldrafeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Statfjordformasjonen i nedre jura. Sekundært letemål var å påvise petroleum i Lundeformasjonen i øvre trias.

Brønnen er tørr. I primært letemål ble det påtruffet bergarter med tilfredsstillende reservoarkvalitet i reservoarbergarter i nedre jura. Sekundært mål ble aldri påtruffet da brønnen ble avsluttet av boretekniske årsaker og før denne formasjonen var nådd.

Dette var den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 051. Tillatelsen ble tildelt i 4. konsesjonsrunde, i 1979.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3699 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen i nedre jura. Havdypet var 125 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/2-4 S ble boret av boreinnretningen West Epsilon som nå skal bore letebrønn 2/5-13 i utvinningstillatelse 296 i Nordsjøen for StatoilHydro Petroleum AS.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 051 (se OD's faktasider)


kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009