30/2-4 S

18.08.2008 Pressemelding nr 42/2008:StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 051, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/2-4 S. Brønnen, som var tørr, ligger ved Huldrafeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Statfjordformasjonen i nedre jura. Sekundært letemål var å påvise petroleum i Lundeformasjonen i øvre trias.

Brønnen er tørr. I primært letemål ble det påtruffet bergarter med tilfredsstillende reservoarkvalitet i reservoarbergarter i nedre jura. Sekundært mål ble aldri påtruffet da brønnen ble avsluttet av boretekniske årsaker og før denne formasjonen var nådd.

Dette var den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 051. Tillatelsen ble tildelt i 4. konsesjonsrunde, i 1979.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3699 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen i nedre jura. Havdypet var 125 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/2-4 S ble boret av boreinnretningen West Epsilon som nå skal bore letebrønn 2/5-13 i utvinningstillatelse 296 i Nordsjøen for StatoilHydro Petroleum AS.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 051 (se OD's faktasider)


kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.