34/7-33

08.10.2008 Pressemelding 52/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 089, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 34/7-33. Brønnen er tørr. Brønnen er lokalisert 4,5 kilometer fra Tordisfeltet og 7 kilometer fra Vigdisfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner i midtre jura reservoarbergarter.

Dette er undersøkelsesbrønn nummer 33 i utvinningstillatelse 089, som ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Undersøkelsesbrønnen 34/7-33 ble boret til et totalt dyp på 2592 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av midtre jura alder. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/7-33 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard som nå skal  bore letebrønn 6608/10-12 (til utvinningstillatelse 128) med StatoilHydro som operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 089 (se OD's fakta-sider)


kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.