34/7-33

08.10.2008 Pressemelding 52/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 089, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 34/7-33. Brønnen er tørr. Brønnen er lokalisert 4,5 kilometer fra Tordisfeltet og 7 kilometer fra Vigdisfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner i midtre jura reservoarbergarter.

Dette er undersøkelsesbrønn nummer 33 i utvinningstillatelse 089, som ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Undersøkelsesbrønnen 34/7-33 ble boret til et totalt dyp på 2592 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av midtre jura alder. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/7-33 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard som nå skal  bore letebrønn 6608/10-12 (til utvinningstillatelse 128) med StatoilHydro som operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 089 (se OD's fakta-sider)


kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 

Oppdatert: 04.09.2009