34/7-33

08.10.2008 Pressemelding 52/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 089, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 34/7-33. Brønnen er tørr. Brønnen er lokalisert 4,5 kilometer fra Tordisfeltet og 7 kilometer fra Vigdisfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner i midtre jura reservoarbergarter.

Dette er undersøkelsesbrønn nummer 33 i utvinningstillatelse 089, som ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Undersøkelsesbrønnen 34/7-33 ble boret til et totalt dyp på 2592 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av midtre jura alder. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/7-33 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard som nå skal  bore letebrønn 6608/10-12 (til utvinningstillatelse 128) med StatoilHydro som operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 089 (se OD's fakta-sider)


kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.