3/7-7

23.10.2008 Pressemelding 58/2008: DONG E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 289, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-7. Brønnen er lokalisert fire km øst for Trymfeltet i den sørlige del av Nordsjøen, nær grensen til dansk sokkel.

Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i sen jura reservoarbergarter. Brønnen påviste gode reservoarbergarter, men ikke bevegelige hydrokarboner. Brønnen blir dermed klassifisert som tørr. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 289 som ble tildelt i 2003.

Undersøkelsesbrønnen 3/7-7 ble boret til et totalt dyp på 3888 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av sen jura alder. Havdypet var 65 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 3/7-7 ble boret av boreinnretningen Mærsk Guardian som nå skal  til utvinningstillatelse 299 for å bore undersøkelsebrønn  2/1-13S for Talisman Energy Norge AS.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 289 (se OD's fakta sider) 

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.