3/7-7

23.10.2008 Pressemelding 58/2008: DONG E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 289, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-7. Brønnen er lokalisert fire km øst for Trymfeltet i den sørlige del av Nordsjøen, nær grensen til dansk sokkel.

Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i sen jura reservoarbergarter. Brønnen påviste gode reservoarbergarter, men ikke bevegelige hydrokarboner. Brønnen blir dermed klassifisert som tørr. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 289 som ble tildelt i 2003.

Undersøkelsesbrønnen 3/7-7 ble boret til et totalt dyp på 3888 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av sen jura alder. Havdypet var 65 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 3/7-7 ble boret av boreinnretningen Mærsk Guardian som nå skal  til utvinningstillatelse 299 for å bore undersøkelsebrønn  2/1-13S for Talisman Energy Norge AS.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 289 (se OD's fakta sider) 

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).