3/7-7

23.10.2008 Pressemelding 58/2008: DONG E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 289, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-7. Brønnen er lokalisert fire km øst for Trymfeltet i den sørlige del av Nordsjøen, nær grensen til dansk sokkel.

Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i sen jura reservoarbergarter. Brønnen påviste gode reservoarbergarter, men ikke bevegelige hydrokarboner. Brønnen blir dermed klassifisert som tørr. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 289 som ble tildelt i 2003.

Undersøkelsesbrønnen 3/7-7 ble boret til et totalt dyp på 3888 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av sen jura alder. Havdypet var 65 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 3/7-7 ble boret av boreinnretningen Mærsk Guardian som nå skal  til utvinningstillatelse 299 for å bore undersøkelsebrønn  2/1-13S for Talisman Energy Norge AS.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 289 (se OD's fakta sider) 

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 04.09.2009