25/11-25 A

06.03.2008 Pressemelding 15/2008StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse 169, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-25 A. Brønnen var lokalisert like sørvest av Granefeltet, 160 kilometer vest av Karmøy.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarsandstein. Brønnen var tørr. Det ble påtruffet reservoarutvikling i jura.

Brønnen er den 14. letebrønnen i utvinningstillatelse 169. Tillatelsen ble tildelt i 13. konsesjonsrunde i 1991, med Norsk Hydro som operatør. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2057 m under havflaten, ble avsluttet i jura.

Havdypet er 125m. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/11-25 A ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/9-21 S på Osebergfeltet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 169
-  StatoilHydro ASA: 12%
-  ExxonMobil Exploration & Production Norway AS: 13%
-  Petoro AS: 30%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 45%kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S