25/11-25 A

06.03.2008 Pressemelding 15/2008StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse 169, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-25 A. Brønnen var lokalisert like sørvest av Granefeltet, 160 kilometer vest av Karmøy.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarsandstein. Brønnen var tørr. Det ble påtruffet reservoarutvikling i jura.

Brønnen er den 14. letebrønnen i utvinningstillatelse 169. Tillatelsen ble tildelt i 13. konsesjonsrunde i 1991, med Norsk Hydro som operatør. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2057 m under havflaten, ble avsluttet i jura.

Havdypet er 125m. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/11-25 A ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/9-21 S på Osebergfeltet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 169
-  StatoilHydro ASA: 12%
-  ExxonMobil Exploration & Production Norway AS: 13%
-  Petoro AS: 30%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 45%kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009