25/11-25 A

06.03.2008 Pressemelding 15/2008StatoilHydro ASA, som operatør for utvinningstillatelse 169, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-25 A. Brønnen var lokalisert like sørvest av Granefeltet, 160 kilometer vest av Karmøy.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarsandstein. Brønnen var tørr. Det ble påtruffet reservoarutvikling i jura.

Brønnen er den 14. letebrønnen i utvinningstillatelse 169. Tillatelsen ble tildelt i 13. konsesjonsrunde i 1991, med Norsk Hydro som operatør. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2057 m under havflaten, ble avsluttet i jura.

Havdypet er 125m. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/11-25 A ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/9-21 S på Osebergfeltet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 169
-  StatoilHydro ASA: 12%
-  ExxonMobil Exploration & Production Norway AS: 13%
-  Petoro AS: 30%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 45%kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Veileder for tolkede data
25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.