2/9-4

04.07.2008 Pressemelding 37/2008: ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør av utvinningstillatelse 273, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/9-4. Brønnen, som var tørr, ligger 25 kilometer øst for Valhallfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter som tidligere er påvist i Hejrefunnet i blokk 5603/28 på dansk sokkel. Det ble påtruffet ikke bevegelig petroleum i reservoarbergarter med liten mektighet og  dårlig reservoarkvalitet. Brønnen blir dermed klassifisert som tørr.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 273 som ble tildelt i 2002 (Nordsjøtildelingen 2001).

Brønnen ble boret til et dyp på 5455 meter under havnivå og avsluttet i bergarter av perm alder. Havdypet er 70 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønn 2/9-4 ble boret av boreinnretningen Mærsk Gallant. Innretningen skal nå til Ekofiskområdet for å plugge brønner for ConocoPhillips.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 273:
-  DONG E&P Norge AS: 10%
-  Idemitsu Petroleum Norge AS: 10%
-  Wintershall Norge AS: 15%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 30%
-  ConocoPhillips Skandinavia AS 35%


kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009