2/9-4

04.07.2008 Pressemelding 37/2008: ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør av utvinningstillatelse 273, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/9-4. Brønnen, som var tørr, ligger 25 kilometer øst for Valhallfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter som tidligere er påvist i Hejrefunnet i blokk 5603/28 på dansk sokkel. Det ble påtruffet ikke bevegelig petroleum i reservoarbergarter med liten mektighet og  dårlig reservoarkvalitet. Brønnen blir dermed klassifisert som tørr.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 273 som ble tildelt i 2002 (Nordsjøtildelingen 2001).

Brønnen ble boret til et dyp på 5455 meter under havnivå og avsluttet i bergarter av perm alder. Havdypet er 70 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønn 2/9-4 ble boret av boreinnretningen Mærsk Gallant. Innretningen skal nå til Ekofiskområdet for å plugge brønner for ConocoPhillips.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 273:
-  DONG E&P Norge AS: 10%
-  Idemitsu Petroleum Norge AS: 10%
-  Wintershall Norge AS: 15%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 30%
-  ConocoPhillips Skandinavia AS 35%


kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.