2/9-4

04.07.2008 Pressemelding 37/2008: ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør av utvinningstillatelse 273, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/9-4. Brønnen, som var tørr, ligger 25 kilometer øst for Valhallfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter som tidligere er påvist i Hejrefunnet i blokk 5603/28 på dansk sokkel. Det ble påtruffet ikke bevegelig petroleum i reservoarbergarter med liten mektighet og  dårlig reservoarkvalitet. Brønnen blir dermed klassifisert som tørr.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 273 som ble tildelt i 2002 (Nordsjøtildelingen 2001).

Brønnen ble boret til et dyp på 5455 meter under havnivå og avsluttet i bergarter av perm alder. Havdypet er 70 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønn 2/9-4 ble boret av boreinnretningen Mærsk Gallant. Innretningen skal nå til Ekofiskområdet for å plugge brønner for ConocoPhillips.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 273:
-  DONG E&P Norge AS: 10%
-  Idemitsu Petroleum Norge AS: 10%
-  Wintershall Norge AS: 15%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 30%
-  ConocoPhillips Skandinavia AS 35%


kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.