2/9-4

04.07.2008 Pressemelding 37/2008: ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør av utvinningstillatelse 273, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/9-4. Brønnen, som var tørr, ligger 25 kilometer øst for Valhallfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter som tidligere er påvist i Hejrefunnet i blokk 5603/28 på dansk sokkel. Det ble påtruffet ikke bevegelig petroleum i reservoarbergarter med liten mektighet og  dårlig reservoarkvalitet. Brønnen blir dermed klassifisert som tørr.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 273 som ble tildelt i 2002 (Nordsjøtildelingen 2001).

Brønnen ble boret til et dyp på 5455 meter under havnivå og avsluttet i bergarter av perm alder. Havdypet er 70 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønn 2/9-4 ble boret av boreinnretningen Mærsk Gallant. Innretningen skal nå til Ekofiskområdet for å plugge brønner for ConocoPhillips.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 273:
-  DONG E&P Norge AS: 10%
-  Idemitsu Petroleum Norge AS: 10%
-  Wintershall Norge AS: 15%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 30%
-  ConocoPhillips Skandinavia AS 35%


kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.